Super Puma satt på bakken i hele Europa

Det europeiske luftfartstilsynet EASA har gitt flyforbud til Airbus helikopter umiddelbart. Flyforbudet gjelder over hele Europa.

EC225 Super Puma

FLYFORBUD: Helikoptertypen har fått flyforbud.

Foto: Kristoffer Rivedal

Hastemeldingen kom fra det europeiske luftfartstilsynet i ettermiddag. Bakgrunnen er den norske Havarikommisjonens funn etter undersøkelser av ulykkeshelikopteret som styrtet ved Turøy.

Helikoptertypen som styrtet ved Turøy 29. april var av typen EC225. Men den lignende typen, AS332 L2, blir også satt på bakken. Begge er fra Airbus.

EASA skriver at de har gitt flyforbud fordi det er funnet feil både på stag og gir. Blant annet er boltene som fester stagene ikke festet riktig.

Havarikommisjonen fortalte i går at de har funnet tretthetsbrudd i giret til helikopteret som styrtet.

De har ikke endelig konkludert med at dette er årsaken til tragedien. Men kaller det et viktig funn.

CHC mener de ikke kan lastes

– Dette er et område som vi ikke har tilgang til eller gjør service på. Det er et lukket område i girkassen, sier Arne Roland, Administrerende direktør i CHC Helikopter Service.

CHC Helikopter Service, som eide ulykkeshelikopteret, mener de dermed ikke kan lastes for ulykken.

CHC Helikopter Service

EIGER: Arne Roland, Administrerende direktør i CHC Helikopter Service.

Foto: Bjerga / NRK

– Så det er produsenten som har ansvaret for å etterse slike ting?

– Dette er et område som vi ikke gjør noe arbeid på, sier Roland.

Får konsekvenser for beredskapen

Luftfartstilsynet i Norge omtaler også tretthetsbrudd som denne rapporten fra Havarikommisjonen omtaler er svært alvorlig.

– Dette er et område av girkassen som er utsatt for enorme krefter. Et tretthetsbrudd i dette området kan får svært alvorlige og fatale følger, sier Tom Gøran Jodal, avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet.

Luftfartstilsynet

LUFTFARTSTILSYNET: Tom Gøran Jodal, avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet.

Foto: Bjerga / NRK

Fra i dag ble de tre siste helikoptrene av samme type som ulykkeshelikoptrene satt på bakken. Disse har blitt brukt som søk og redningshelikopter.

Oljefagforbundet Safe mener det får dramatiske konsekvenser for beredskapen på norsk sokkel når alle Super Puma-helikoptrene nå blir satt på bakken.

– Jeg er glad for at avgjørelsen er gjort etter et føre var-prinsipp. Samtidig skaper det dramatiske konsekvenser for beredskapen på sokkelen når alle Super Puma-helikopter nå blir satt på bakken. Nå må en plutselig omdisponere ressursene, sier nestleder og HMS-ansvarlig i Safe, Roy Erling Furre.

Luftfartstilsynet sier de må være sikre på årsaken til ulykken og at de tiltakene som blir satt i verk sikrer at den type hendelser ikke kan gjenta seg.