Sunnfjord må rydde opp

Etter tilsyn frå Helsetilsynet og Statsforvaltaren i konkluderer dei med at barnevernstenesta i Sunnfjord har brote fem forskjellige paragrafar i barnevernslova. Kritikken går hovudsakleg på manglande medverknad frå foreldre og barn, og at ting tok for mykje tid. Innan utgangen av september må kommunen vise korleis dei skal rydde opp. Det melder Firda.