Sund

Politikerne i Sund kommune har i en årrekke følt seg underlegne sine partikollegaer i nabokommunen Fjell. I Sund har de kjempet en hard kamp for å få til folketallsvekst og nyetablering av bedrifter. Men lite har skjedd de siste årene. I neste valgperiode kan drømmen likevel bli oppfylt.

Med cowboyhatt og hestehale har ordfører Albrigt Sangolt styrt Sund kommune de siste årene. Politimannen tilhører partiet Høyre. Denne perioden har partiet jobbet tett sammen med Arbeiderpartiet. Dårlig kommuneøkonomi og ønske om å ta kampen opp med nabokommunene, er noe av forklaringen på at den politiske kampen partiene imellom nærmest har vært fraværende fram til nå. Albrigt Sangolt stiller til gjenvalg som ordførerkandidat. Arbeiderpartiet sin toppkandidat, kaptein i Forsvaret, Ivar Steinsland gir seg, og overlater listetoppen til Nina Glesnes (45). Hun har nettopp avsluttet masterstudier.

Fremskrittspartiet stiller med Svein Otto Jacobsen, opprinnelig fra Askøy, som ordførerutfordrer. Han har blant annet vært medlem i kommunestyret i Stavanger.

KrF, Senterpartiet og Venstre er småparti i kommunestyret som har liten direkte makt.

Storhavn og kommunehus

Nedleggelse av de minste skolene har vært en langvarig politisk diskusjon i Sund. Mye av årsaken er at kommunen har hatt behov for å spare penger. I denne valgkampen blir det trolig lite snakk om nedleggelser. Kommunen har for første gang på lenge en friskmeldt kommuneøkonomi. Nå mener politikerne at en desentralisert skolestruktur er viktig for å lokke bergensere til å flytte på landet.

Politikerne er også enige om at det nye Sotrasambandet må legges slik at det kommer Sund kommune til nytte. Det betyr at en tunnel fra Flesland kan komme i land i Tellnesskiftet, sør på Sotra. Politikerne jobber også for å få en ny storhavn for Bergensdistriktet lagt til Sund. Lokalt er det stor enighet om å bygge et nytt kommunehus med handlesenter i Sund. I planene er det også lagt opp til stor boligvekst med leiligheter og blokkbebyggelse i gangavstand til det nye senteret.

Alderskamp

En av de få skillelinjene i Sund-politikken er synet på eldreomsorgen. Arbeiderpartiet ønsker også å bruke penger på et nytt seniorsenter med plass til demente pleietrengende. Sund har i dag en privat sykehjemsinstitusjon. Her leier Bergen kommune flere plasser. Fremskrittspartiet og Høyre ønsker at Sund kommune også skal leie plasser for sine eldre, isteden for å bygge nytt .

  

Valstatistikk

Valstatistikk Sund