Desse automatane har gjort legen styrtrik og omstridd

Tusenvis av pasientar brukar desse automatane kvar dag på legekontor og sjukehus. Betalingsmaskinene har gjort legen Jesper Melin Ganc-Petersen til multimillionær.

Automat på legekontor

SUKSESS: Desse betalingsautomatane blir no brukt på svært mange norske legekontor. Gründeren Jesper Melin Ganc-Pedersen tener stort på dette.

Foto: Ole Kristian Førde / NRK

Han hadde i fjor ei inntekt på 142,7 millionar kroner. Han har på nokre år gått frå å vere ein vanleg fastlege på Sandane i Sogn og Fjordane med ordinær legelønn, til å bli ein mann som håvar inn store pengar.

I 2017 var Melin Ganc-Petersen oppført med ei inntekt på 147.700.548 kroner og ein formue på 132.911.113 kroner. Han betalte 43,6 millionar kroner i skatt.

Den 43 år gamle dansken tener dei største pengane sine på inndriving av pengar frå pasientar som ikkje gjer opp for seg etter legebesøk.

Inkassoselskapet Melin Collectors hadde i fjor eit driftsresultat på 88 millionar kroner. Melin Ganc-Petersen har sjølv ikkje vore tilgjengeleg for NRK for kommentar til denne artikkelen.

Har fått massiv kritikk

Ganc-Petersen har dei siste månadane fått massiv kritikk frå ulikt hald som kritiserer det dei meiner er verksemdene han driv sin monopolsituasjon.

Fagavisa Dagens Medisin har gjennom ein artikkelserie snakka med ei rekkje legar som er kritiske til Melin Ganc-Petersen si verksemd.

Det blir vist til at selskapa hans på ein for omfattande måte styrer stadig fleire av legane sine pasientjournalar, kommunikasjon med pasientane, betaling, fakturering og inkassoverksemd.

Jesper Melin Ganc-Petersen vann prisen for årets entreprenør i klassa for tenester.

HåVAR INN PENGAR: Danske Jesper Melin Ganc-Petersen tener store summar på betalingsautomatane på legekontora og på pasientar som ikkje betalar for seg etter legebesøk. Her frå 2016 då han vann prisen for årets entreprenør i klassa for tenester.

Foto: Bård Gudim

Avviser kritikken

Mellom anna har leiar i Rådet for legeetikk, Svein Aarseth, uttalt at ein er på veg mot ein uheldig monopolsituasjon.

Den mediesky dansken har vore utilgjengeleg, men til Dagens Medisin i slutten av september avviste han kritikken fullstendig.

– Eg har løyst eit stort problem for legane og er den einaste i Helse-Noreg som har skapt 550 arbeidsplassar innan e-helse på seks år. Eg starta ikkje selskapa for å bli multimillionær, men for å løyse problem eg såg då eg sjølv jobba som fastlegevikar på Sandane.

Tok ut stort utbytte

I slutten av 2016 vart delar av selskapet sine tekniske løysingar selde frå Melin Medical med kjempegevinst. Dei fem eigarane kunne innkassere til saman 1,67 milliardar kroner.

Melin Ganc-Petersen fekk sjølv frigjort 443 millionar kroner, og han tok ut formidable 142 millionar kroner i utbyte.

I det siste har Melin Ganc-Petersen hatt full fokus på det nye selskapet Pasientsky som har utvikla eit pasientjournalsystem som blir brukt ved mange norske fastlegekontor.

Store investeringar gjer at han så langt ikkje har tent pengar på dette. Men i framtida kan det ligge store gevinstar også her.

Inntektstoppen Sogn og Fjordane

Nr

Person

Inntekt

Formue

Skatt

1

Jesper Melin Ganc-Petersen
Født:1974
Kommune: Gloppen

142 700 548

132 911 113

43 689 126

2

Per Steinar Melås
Født:1950
Kommune: Leikanger

28 560 973

89 455 647

9 476 381

3

Rolf Christopher Jerving
Født:1962
Kommune: Lærdal

25 628 225

10 707 542

7 853 927

4

Stig Sunde Født:1963
Kommune: Førde

22 282 158

77 547 387

7 316 321

5

Kjell Rune Nekkøy
Født:1953
Kommune: Flora

21 919 183

97 336 903

7 320 462

6

Oddgeir Ragnar Igland
Født:1951
Kommune: Flora

13 704 979

70 686 968

5 173 100

7

Anne-Britt Nor
Født:1973
Kommune: Eid

12 178 319

3 492 849

3 669 494

8

Siv Myrkaskog
Født:1960
Kommune: Vik

11 058 513

9 184 438

3 349 757

9

Ove Grønningen
Født:1955
Kommune: Vik

11 023 998

10 742 752

3 362 095

10

Erik Jarle Osland
Født:1969
Kommune: Høyanger

10 946 580

212 965 030

5 149 874

11

Stig Tore Ervik
Født:1960
Kommune: Selje

10 831 853

86 762 092

3 996 807

12

Otto Rune Vik
Født:1960
Kommune: Stryn

8 761 718

11 051 518

2 399 539

13

Arne Johannes Ness
Født:1945
Kommune: Sogndal

8 722 529

24 055 024

2 716 699

14

Nils Isak Myklebust
Født:1952
Kommune: Vågsøy

8 364 499

16 287 064

2 649 049

15

Odd Knut Birkeland
Født:1951
Kommune: Gaular

8 363 368

121 816 094

3 518 900

16

Sturle Sunde
Født:1973
Kommune: Flora

8 059 532

13 100 102

2 008 382

17

Kjell Magne Ervik
Født:1963
Kommune: Selje

7 734 552

49 007 849

2 735 901

18

Gry
Wangen Født:1947
Kommune: Aurland

7 356 865

4 506 638

2 249 020

19

Hans Harry Wergeland
Født:1940
Kommune: Gulen

6 925 399

368 576 361

5 176 513

20

Alex Vassbotten
Født:1962
Kommune: Flora

6 810 829

231 864 427

4 222 125

21

Atle Audun Saltkjel
Født:1956
Kommune: Flora

6 235 353

5 562 899

1 554 970

22

Laila
Loven Født:1963
Kommune: Sogndal

6 064 038

8 641

1 484 839

23

Siver
Wangen Født:1974
Kommune: Aurland

5 878 580

49 825 026

2 378 550

24

Inge Helge Vassbotten
Født:1942
Kommune: Flora

5 819 323

235 501 828

3 729 203

25

Leif Arne Åsen
Født:1960
Kommune: Førde

5 773 246

53 205 487

2 224 017

26

Leif Kjell Sygna
Født:1949
Kommune: Gaular

5 705 571

6 675 764

1 741 091

27

Frode Engen
Født:1972
Kommune: Førde

5 701 986

5 893 163

1 742 333

28

Lars Peter Jensen
Født:1963
Kommune: Flora

5 565 391

26 573 383

1 961 799

29

Oddvar Flølo
Født:1954
Kommune: Selje

5 553 260

11 582 301

1 773 541

30

Johny Birkeland
Født:1958
Kommune: Gulen

5 397 031

3 733 015

1 671 127

31

Kjell Inge Sjåstad
Født:1964
Kommune: Vågsøy

5 345 128

40 659 124

2 094 793

32

Ingunn Myrhol
Født:1953
Kommune: Gloppen

5 284 120

8 707 754

1 713 092

33

Jon Gimmestad
Født:1951
Kommune: Gloppen

5 219 323

4 871 999

1 655 298

34

Johannes Bø
Født:1953
Kommune: Flora

5 211 783

560 868

1 587 764

35

Margun Gimmestad
Født:1951
Kommune: Gloppen

5 120 020

1 150 631

1 501 626

36

Nils Tore Karstensen
Født:1968
Kommune: Flora

5 108 097

54 788 264

1 974 405

37

Geir Erik Karstensen
Født:1962
Kommune: Flora

5 103 458

48 433 564

1 913 249

38

Steinar Hagesæther
Født:1953
Kommune: Askvoll

5 086 152

35 462 940

1 827 154

39

Jan Helge Bolseth
Født:1965
Kommune: Gloppen

4 972 975

60 994 973

2 002 992

40

Johannes Melkior Lad
Født:1934
Kommune: Luster

4 860 602

6 440 185

1 449 281

41

Karl Henning Tennebø
Født:1935
Kommune: Vågsøy

4 856 640

24 593 775

1 626 017

42

Johan Kristoffer Tennebø
Født:1945
Kommune: Vågsøy

4 833 471

24 156 493

1 608 546

43

Bjørg Irene Kvammen
Født:1953
Kommune: Førde

4 806 941

3 157 008

1 455 815

44

Andre Grov
Født:1973
Kommune: Førde

4 796 725

16 665 212

1 650 804

45

Roy Bjørnar Sætherbø
Født:1972
Kommune: Luster

4 719 535

3 704 676

1 604 809

46

Stein Torodd Helle
Født:1952
Kommune: Askvoll

4 688 351

18 947 619

1 707 759

47

Jan Flølo
Født:1966
Kommune: Førde

4 667 122

17 390 482

2 249 085

48

Rolf Eivind Frøysa
Født:1951
Kommune: Vågsøy

4 607 607

16 120 087

1 882 312

49

Odd Martin Øvrebø
Født:1967
Kommune: Vågsøy

4 529 543

71 366 507

1 959 478

50

Bjørn Nygård
Født:1958
Kommune: Bremanger

4 486 712

4 796 725

1 469 149

51

Arild Audun Liseth
Født:1959
Kommune: Flora

4 473 953

36 605 465

1 468 877

52

Svein Terje Nødseth
Født:1955
Kommune: Flora

4 459 963

9 067 686

1 540 646

53

Thor-Arne Ullaland
Født:1970
Kommune: Flora

4 409 126

20 184 138

1 285 680

54

Tore Farsund
Født:1965
Kommune: Førde

4 183 178

42 598 089

1 628 924

55

Lasse Opseth
Født:1956
Kommune: Sogndal

4 126 855

24 409 082

1 465 643

56

Arne Emil Berg
Født:1936
Kommune: Høyanger

4 111 535

8 739 788

1 043 650

57

Laila Irene Jakobsen
Født:1974
Kommune: Førde

4 059 965

9 134 625

1 295 165

58

Svein Sunde
Født:1950
Kommune: Førde

4 034 309

2 131 801

1 046 543

59

John Olav Lefdal
Født:1964
Kommune: Stryn

4 007 007

69 905 191

1 844 464

60

Frode Geir Farsund
Født:1958
Kommune: Førde

4 002 913

49 325 439

1 608 256

61

Kenneth Birkeland
Født:1985
Kommune: Gulen

3 974 747

1 623 025

1 249 978

62

Trine Nygård
Født:1957
Kommune: Stryn

3 933 622

3 002 050

1 204 037

63

Svein Kåre Steinhovden
Født:1948
Kommune: Flora

3 917 673

25 842 228

1 426 527

64

Jens Nikolai Sygna
Født:1947
Kommune: Gaular

3 905 784

9 412 619

1 214 201

65

Jan Ove Kornberg
Født:1959
Kommune: Gloppen

3 903 133

4 954 549

1 762 526

66

Leif Odde Farsund
Født:1959
Kommune: Førde

3 867 535

42 258 750

1 498 196

67

Jens Jansen
Født:1954
Kommune: Flora

3 852 377

15 950 301

1 237 386

68

Ingvar Bjarne Osland
Født:1956
Kommune: Askvoll

3 846 188

61 156 166

1 646 608

69

Ståle Martin Dyrstad
Født:1956
Kommune: Bremanger

3 820 164

4 746 743

1 010 296

70

Olaf Normann Steinsøy
Født:1950
Kommune: Solund

3 805 606

7 295 070

1 925 343

71

Tom Petter Johansen
Født:1958
Kommune: Årdal

3 680 516

7 394 613

1 637 724

72

Per Arvid Nødset
Født:1949
Kommune: Flora

3 677 223

78 681 850

2 102 131

73

Øyvind Stang
Født:1970
Kommune: Vågsøy

3 660 312

74 052 562

1 792 120

74

Einar Hildenes
Født:1970
Kommune: Eid

3 645 166

30 445 663

1 362 300

75

Paal Dimitri Skorpen
Født:1974
Kommune: Flora

3 640 842

31 675 218

1 457 667

76

Jon-Reidar Eikås
Født:1957
Kommune: Eid

3 612 171

420 944

1 427 638

77

Arne Bjørnetun
Født:1959
Kommune: Førde

3 562 315

42 481 984

1 967 829

78

John Fredrik Svanevik
Født:1957
Kommune: Leikanger

3 520 093

6 910 239

1 112 436

79

Unni Elin Guddal
Født:1949
Kommune: Stryn

3 512 358

4 984 791

893 805

80

Geir Atle Bolseth
Født:1959
Kommune: Gloppen

3 471 534

55 106 342

1 517 577

81

Jens Kristian Christensen
Født:1944
Kommune: Vik

3 447 753

17 401 708

1 044 204

82

Jens Olai Fanevik
Født:1949
Kommune: Flora

3 429 141

35 405 831

1 374 631

83

Ola Anton Sveen
Født:1951
Kommune: Flora

3 405 588

10 651 685

1 075 644

84

Arne Tysnes
Født:1951
Kommune: Stryn

3 364 564

6 204 513

1 038 569

85

Sven-Jørgen Strømmen
Født:1970
Kommune: Eid

3 352 259

44 490 170

1 399 164

86

Ove Egil Belsvik
Født:1965
Kommune: Flora

3 348 129

18 590 450

1 288 650

87

Dag Håkon Moen
Født:1995
Kommune: Gloppen

3 336 529

795 246

995 716

88

Roy Jarle Sæle
Født:1968
Kommune: Naustdal

3 324 241

1 373 978

838 779

89

Trond Gangsø
Født:1960
Kommune: Vågsøy

3 301 037

35 669 624

1 370 379

90

Arve Nygård
Født:1966
Kommune: Førde

3 299 592

26 632 318

1 557 720

91

Agnar Johan Lyng
Født:1963
Kommune: Vågsøy

3 278 078

23 855 435

1 355 300

92

Tor Arne Viksjø
Født:1954
Kommune: Førde

3 271 129

12 827 680

1 630 545

93

Per Norstein
Født:1950
Kommune: Leikanger

3 262 234

9 908 813

1 084 860

94

Asbjørn Brandsøy
Født:1951
Kommune: Flora

3 255 290

1 340 364

988 491

95

Per-Kåre Navekvien
Født:1965
Kommune: Eid

3 254 466

46 603 106

1 342 567

96

Ole Johan Eilertsen
Født:1952
Kommune: Flora

3 241 187

20 162 569

1 140 552

97

Terje Standal
Født:1956
Kommune: Flora

3 240 400

23 925 972

1 352 835

98

Trygve Wergeland
Født:1991
Kommune: Gulen

3 223 721

34 808 772

1 335 351

99

Stein Tore Gangeskar
Født:1966
Kommune: Vågsøy

3 194 376

18 576 801

1 121 739

100

Øyvind Berge
Født:1964
Kommune: Førde

3 139 753

5 752 032

1 181 604

Kilde: Skatteetaten (foreløpige tall)

Tala er baserte på førebelse skattetal frå Skattedirektoratet for året 2017. Tala kan innehalde feil som vil bli retta når klagehandsaminga er ferdig. Listene og berekningane tek utgangspunkt i skattebetalarar med norsk postadresse.