Hopp til innhold

Styret og direktøren i Fjord1 trekkjer seg

Både styret med styreleiar Reidar Sandal, og administrerande direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland, trekkjer seg.

Dagfinn Neteland ny sjef i Fjord1
Foto: NRK / pressefoto

Det melder Fjord1 i ei pressemelding.

I pressemeldinga kjem det fram sterk kritikk av prosessen som har leia til at fylkeskommunen på måndag selde Fjord1 til Torghatten.

– Uheldig for selskapet

«Styret i Fjord1 har i møte 16. november 2015 uttalt at direkte eller indirekte overdraging av eigarinteresser til ein konkurrent tener verken selskapet eller aksjonærselskapet»

– Eit sal til Torghatten ASA kan vere krevjande å få godkjent av Konkurransetilsynet. Usikkerheit og ventetid på utfallet vil vere uheldig for selskapet, står det i pressemeldinga.

– Vedvarande motsetnadsforhold

Styret føler seg utelate frå

Redde for konlikt i rettsapparatet

Neteland og styret er også redd for rettssaka som minoritetseigar Havilafjord har varsla.

– Ein konlikt for domstolane mellom eigarane vil vere skadeleg for Fjord1 AS, skriv dei.

NRK oppdaterer saka.