Styret i Ferde bestiller ekstern gransking av bomselskapet

– Det var krevende å gå fra å være et kommersielt til et offentlig selskap over natten, sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun.

Ferde, lukkede dører

BOMSELSKAP: Ferde er innkrevingsselskapet for bompenger i Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Vest-Agder og Aust-Agder.

Foto: Christian Lura / NRK

Fredag møtte Ferde-eierne ledelsen i selskapet etter gjentatte medieoppslag om det regionale bomselskapet.

I møtet kom det fram at advokatfirmaet Kluge skal gjøre en uavhengig, objektiv vurdering av flere forhold i Ferde. Styret i Ferde har på eget initiativ bedt om vurderingen, ifølge en pressemelding til NRK.

Advokatfirmaet Kluge har fått i mandat å undersøke følgende forhold:

Flere undersøkelser

Granskingen kommer etter flere avsløringer fra NRK.

– Vi vil gi honnør til styret som har tatt initiativ til å få utarbeidet denne rapporten. De har gjort bestillingen. Vi ser fram til at rapporten er ferdig utarbeidet i månedsskiftet november/desember, slik at vi kan bruke den som bakteppe når vi som eiere går videre i prosessen, sier Hestetun.

– Kan folk ha tillit til Ferde?

– Eierne uttrykker stor forståelse for at det har vært en krevende prosess da selskapet gikk fra et privat, kommersielt selskap til et heloffentlig over natten. Dette er krevende og eierne registrerer at det særlig har vært utfordrende i den første tiden.

– Hva har vært mer krevende som heloffentlig selskap enn et privat selskap?

– Alle som har jobbet i kommersielle og private selskap vet at det ofte er andre krav til måten en jobber på der enn i et heloffentlig selskap der alt skal kunne synliggjøres og en skal stå til rette for full offentlighet til enhver tid.

Uavhengig av rapporten Kluge skal gjøre vil Deloitte gjøre en selskapsrevisjon av Ferde. Deloitte er også revisoren til selskapet.

Denne dobbeltrollen mener Finanstilsynet er uheldig.

Anne Gine Hestetun

KALTE INN TIL MØTE: Fylkesordfører Anne Gine Hestetun i Hordaland møtte fredag ledelsen i bomselskapet Ferde.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Kalte inn til møte

Fredagens møte ble kalt inn til av Hordaland-fylkesordfører Anne Gine Hestetun. Hordaland er en av fem fylkeskommuner som eier selskapet.

Møtet gikk for lukkede dører, til kritikk fra Norsk Presseforbund.

– Bakgrunnen for møtet er alle medieoppslagene som har kommet den siste tida rundt selskapet Ferde. Vi er avhengige av å ha tillit ute blant folk, og derfor har vi en del spørsmål. Vi vil gjerne ha en status på situasjonen i selskapet nå, sa Hestetun til NRK torsdag.

Høyre mente styret måtte gå i juni

Da NRK i juni fortalte om selskapets pengebruk på julebord, mente Høyres fylkesleder Tom Georg Indrevik at hele styret måtte kastes.

Da var Hestetun avholdende.

– Det er unaturlig å gå rett på og kaste styret slik Indrevik vil. Men vi må være tydelige på at offentlige selskap må være nøkterne i bruken av offentlige midler, sa hun til NRK i juni.

Etter en ny avsløring om at selskapet har handlet med firma som Ferde-direktøren er deleier i, kalte hun inn til fredagens eiermøte.

– Jeg møtte styrelederen i sommer og ba han redegjøre for situasjonen i Ferde på det tidspunktet. Siden den gang har mye ny informasjon kommet opp. Nå må vi som eiere være proaktive, sa hun 25. oktober.