Storsatsing har fjernet nesten 2000 gamle politisaker på kort tid

BERGEN (NRK): – Vi har saker liggende som er over fire år gamle. Slik kan vi ikke ha det, sier påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt.

Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt

FORNØYD: Prosjektleder Gunnar Fløystad og hans team reiser rundt i Vest politidistrikt og går gjennom straffesaker som har blitt liggende i over tre måneder. Her på Bergen sentrum politistasjon tidligere denne uken.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

I mange år har politiet slitt med et etterslep av gamle straffesaker som de ikke har klart å sluttføre. Antall slike restanse-saker har lagt på rundt 5000 i flere år, til tross for flere skippertak underveis for å få tallet ned.

I en tilsynsrapport tidligere i år omtalte Statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane situasjonen som «meget krevende» og skrev at de gamle sakene var en stor utfordring for politidistriktet. Og de er slett ikke alene. I sommer fortalte tillitsvalgte i 11 av 12 politidistrikter om kriselignende tilstander .

Nå håper Vest politidistrikt å være på god vei til å få varig bukt med problemet.

Har avsluttet over tusen saker

Etter press fra Politidirektoratet om å få gjort noe med problemet, satte politimester Kåre Songstad i sommer ned en prosjektgruppe på ti personer som frem til nyttår skal prøve å få redusert haugen.

– Nå er vi veldig godt på vei. Da vi startet, hadde vi 5200 saker som var eldre enn tre måneder. Nå er nede i under 3400, sier prosjektleder Gunnar Fløystad, til daglig leder for påtaleenheten i politidistriktet.

I saksdokumentene fins straffesaker av nesten alle slag, fra økonomisk kriminalitet til sedelighetsforbrytelser. Flere av dem har kjent gjerningsmann.

– Hvorfor har disse sakene blitt liggende så lenge?

– Gamle saker er forferdelig tunge å jobbe med for en jurist som har hundre andre saker på bordet sitt, og de alvorlige sakene må prioriteres, sier Fløystad.

– Vi har også hatt en dårlig historie på bedragerier og spesielt Nav-bedragerier som vi nå prøver å rydde opp i, sier prosjektlederen.

Gamle straffesaker i Vest politidistrikt

OVER FEM TUSEN: Da prosjektgruppen gikk i gang, lå antall uavgjorte saker på 5200.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Viktig at det blir gjort

Politidirektoratet er fornøyd med at sakskøen nå blir kraftig slanket.

– Det er en lang rekke enkeltsaker som berører personer. En del av disse sakene er svært alvorlige og hadde fortjent å bli grepet fatt i tidligere, sier seksjonsleder for straffesaker, Harald Bøler.

Førstestatsadvokat i Hordaland og Sogn og Fjordane, Eirik Stolt-Nielsen, tror det er flere årsaker at saker blir liggende.

– Prosessene i politiet, med omorganisering, sammenslåing og en del nyansettelser, vil i en periode gå på bekostning av produksjonen, sier han.

Skippertak

Årlig behandler Vest politidistrikt rundt 33.000 saker. I sakene gruppen har fått avsluttet hittil, har 145 saker endt med tiltale.

Gunnar Fløystad innrømmer at det blir mange henleggelser. Likevel har de oppklaringsprosent på 66 prosent av sakene som har lagt i køen.

– Vi lærer mye av denne prosessen. I flere saker har ikke kvaliteten på etterforskningen vært god nok, og vi ser at det har vært for dårlig styring.