Stor skredfare

Det er svært stor snøskredfare i indre Sogn og indre Fjordane dei neste dagane. Varsom.no melder faregrad oransje som er det høgste nivået. Årsaka er kraftig vind og mykje nysnø. Fagfolk åtvarar mot skred som kan bli svært store.