Stor respons på legestillinger i havgapet: – Nå får vi lege på øyen døgnet rundt

Øykommune sier takk og farvel til legevakt på fastlandet og oppretter nye stillinger for å sikre legehjelp døgnet rundt. Rådmannen er overveldet over pågangen.

Fedjebjørn i innseglinga til Fedje.

BRYTER MED FASTLANDET: Fedje ligger i havgapet like vest for Austrheim og Radøy i Vestland fylke. For å komme til legevakt i Knarvik i Alver kommune, er beboerne avhengige av fergestrekningen mellom Fedje og Sævrøy.

Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

– Responsen har vært kjempegod. Vi har fått 17 søknader og er godt i gang med å intervjue aktuelle kandidater, sier rådmann på Fedje, Gjermund Hagesæter.

Avhengig av værutsatt ferge

Det høres kanskje ikke så mye ut, men for den lille øykommunen Fedje helt vest på kysten er 17 søkere til fire legestillinger godt i overkant av hva rådmannen og helse- og omsorgssjefen turte håpe på.

Kun 533 mennesker bor på øyen, og de siste tiårene har kommunelege Ernst Horgen vært den eneste legen tilgjengelig for innbyggerne. Legevakten i Knarvik har vært eneste alternativ.

Til den er det en fergetur på 30 minutter, pluss 50 minutters kjøring.

– Hvis fergen blir stoppet av storm eller av andre grunner, så hjelper det ikke så mye å ha lege tilgjengelig i Knarvik. Nå får vi et mye bedre tilbud og bedre trygghet for innbyggerne på Fedje, hvor vi vil ha lege tilgjengelig 24 timer i døgnet, sju dager i uken, sier Hagesæter.

Kommunen har sagt opp avtalen med Nordhordland legevakt fra 1. januar 2022. Fra den datoen har Fedje ansvaret for legetjenestene helt selv.

Gjermund Hagesæter

I GANG MED INTERVJUER: Rådmann Gjermund Hagesæter, tidligere stortingsrepresentant for Frp, sier han håper å ha alle de nye legene på plass til oktober.

Foto: Siri Løken

Avtroppende kommuneoverlege har søkt

Det var lokalavisen Strilen som først meldte om det høye antallet søkere til de fire ledige legestillingene. Bakgrunnen for at kommunen nå går over til en ny ordning er at kommuneoverlege Horgen nå skal gå av.

Den nye ordningen vil ha fire leger ansatt, fordelt på en stor stilling (67 prosent), to mindre stillinger som jobber én uke hver per måned, samt en ren helgestilling.

Legen ansatt i den største stillingen blir også Fedjes nye kommuneoverlege. I tillegg skal de fire fylle funksjoner som fastlege, sykehjemslege, helsestasjonslege og vaktlege etter ordinær arbeidstid.

En av søkerne er avtroppende kommuneoverlege Ernst Horgen (67), som har vært øyens eneste lege i snart fire tiår. Ifølge rådmann Hagesæter har han søkt på en av de mindre stillingene. De fire nye stillingene skal etter planen bli besatt innen oktober.

Ernst Horgen

GÅR AV: Kommunelege Ernst Horgen har vært eneste lege på Fedje i snart 40 år. Nå er han 67 og går av med pensjon. Horgen har likevel søkt på en av de mindre legestillingene på Fedje.

Foto: Tore Kristiansen / VG

– Må ta høyde for alt som kan skje

Nestleder Ivar Halvorsen i Allmennlegeforeningen syns ordningen er spennende og har stor forståelse for at Fedje kommune ikke ønsker å være avhengige av en værutsatt fergeforbindelse for å kunne tilby innbyggerne legehjelp.

– Slike ordninger er ikke helt uvanlige. Spesielt i Nord-Norge er det mange steder som sliter med de samme problemene som Fedje, sier Halvorsen.

Han peker på både Lyngen i Troms og Røst i Nordland, som begge har utviklet egne løsninger for å sikre stabil legedekning.

– Det viktigste er at ordningen er levelig for legene og befolkningen og at en har tatt høyde for alt som kan skje, f.eks. hva en gjør ved sykefravær sier Halvorsen.

Fedje har den siste tiden fokusert veldig på å få opp innbyggertallet. NRK fortalte i vinter om det nye «Prøvebo Fedje»-prosjektet, som skal lokke til seg tilflyttere.

Øyen har også fått mye oppmerksomhet for gratis barnehage, satsing på whisky og gin, hvor produsentene har lovet å øke innbyggertallet med hele 40 prosent.