Stor optimisme i næringslivet for 2020

66 prosent av bedriftene venter økt omsetning, viser konjunkturbarometer.

Oljeplattformen Troll A i Nordsjøen

MEST POSITIVE: Olje- og gassnæringen er mest optimistiske når det gjelder vekst i 2020. Her er oljeplattformen Troll A i Nordsjøen.

Foto: Øyvind Knoph Askeland / Norsk olje og gass

– 2020 viser at vi går inn for en myk landing for norsk økonomi. Etter noen år med ganske god vekst, vil vi få en litt mer moderat vekst i 2020, sier sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen.

Siden våren 2017 har pilene i norsk næringsliv pekt oppover, men nå flater de noe ut.

Likevel ser 2020 ut til å bli bedre enn 2019, om vi skal tro SpareBank 1 sitt konjunkturbarometer.

Av de 800 bedriftene i Sør-Norge som er med i undersøkelsen, venter hele 66 prosent økt omsetning.

Etterspørsel etter arbeidskraft og høyere lønninger

Utviklingen i norsk næringsliv er blant annet avhengig av tilgangen på arbeidskraft. Nå er det vanskeligere for bedriftene å få tak i folk, samtidig som lønningene stiger.

– Lav arbeidsledighet er en naturlig årsak til at veksten ikke blir like høy som i fjor. Tilgangen på arbeidskraft er også mer begrenset enn på mange år, og bedriftene vil mest sannsynlig unngå den intense kampen om arbeidskraft, som førte til betydelig kostnadspress for noen år siden, sier Knudsen.

Ifølge sjeføkonomen kan det føre til at folk flest vil oppleve omtrent tre prosent høyere lønninger og stabil utvikling i rentene.

– Dette gjør at de fleste vil oppleve 2020 som bedre enn 2019.

Kyrre M. Knudsen

SER LYST PÅ 2020: Ifølge sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, vil folk flest oppleve omtrent tre prosent høyere lønninger og stabil utvikling i rentene.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Forventer reprise av fjoråret

En av bedriftene som venter at veksten i 2020 blir mer dempet enn i 2019, er Fluctus i Austevoll.

De driver med utstyr og service til oppdrettsnæringen, og de siste fire årene har bedriften doblet omsetningen.

– I 2020 forventer vi mye av det samme som fjoråret. Det er ikke mye som tilsier at det skal være noe justering. I så fall så ser vi en oppside, og ikke en nedside, sier prosjektleder Runar Hatlevik.

Vestland mest opptatt av bærekraft

Konjunkturbarometeret viser også at bedriftene i Vestland fylke er mest opptatt av bærekraft.

91 prosent av de spurte bedriftene i det nye fylket mener bærekraft er viktig for strategien.

– Flere har også begynt å gjøre endringer på bakgrunn av bærekraft og har det litt høyere oppe på agendaen, sier Guro Elgheim Sivertsen, bærekraftsanalytiker i SpareBank 1.

Sivertsen mener dette enten skyldes næringsstruktur, eller at bedriftene i Vestland har kommet i gang tidligere enn andre med arbeidet.

MF Møkstrafjord på Krokeide-Hufthamar

EL-FERGE: MF «Møkstrafjord» trafikkerer Krokeide-Hufthamar i Vestland for Fjord1.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Sterk optimisme i olje- og gassnæringen

Mens Vestland er mest opptatt av bærekraft, er rogalandsbedriftene i motsatt ende. Her mener 83 prosent av bedriftene at bærekraft er strategisk viktig.

Ifølge Sivertsen kan forklaringen være at store deler av næringslivet i Rogaland har en kobling til olje og gass.

Selv om olje- og gassnæringen ikke setter bærekraft like høyt, er disse bedriftene mest optimistiske når det gjelder vekst.

– Oljerelaterte bedrifter er blant dem som er mest positive. Det har vært høy oljevekst i 2019 og det blir nok litt vekst i år også, sier Knudsen.