Hopp til innhold

Stor fare for flaum og skred i julehelga

FØRDE (NRK): Sjølv om julefreden no senkar seg, vil mange kommunar halde seg i beredskap. Vi går nemleg ei våt og vill julehelg i møte.

Brigt Samdal

UVER: Brigt Samdal fortel at julehelga blir prega av skikkeleg uver.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Det er særleg i natt og i løpet av morgondagen at ein verkeleg vil merke at uveret set inn, fortel Brigt Samdal ved NVE.

For tida er varslinga deira på nivå tre både når det gjeld snø- og jordskred og flaumfare.

Det tyder at det er ein betydeleg fare for alle tre. I løpet av dei neste timane er det venta at snøskredvarselet vil bevege seg opp på nivå fire på store delar av Vestlandet.

Det er det høgste nivået Noregs vassdrags- og energidirektorat opererer med, og tyder at det er stor fare for snøskred i fjella.

– Det betyr at det vill gå mange snøskred på Vestlandet det neste døgnet, og det treng ikkje å vere utløyst av skikøyrarar, seier Samdal.

Her kan du sjå NVE sine oppmodingar til folk i julehelga:

VER VARSAM: NVE oppmodar folk om å ta sine forholdsreglar når julehelga blir både våt og vill.

Det at uveret kjem ved inngangen til julehelga, har allereie skapt litt vanskar i trafikken. Samdal i NVE fortel at det generelt er eit litt uheldig tidspunkt dersom det skulle kome store skader i samband med uveret.

– Det er jo heilt klart litt tynnare i rekkene også ute i kommunane no inn mot jula, men vi får berre håpe at alle er godt førebudde dersom det skulle skje noko.

Heldigvis er det mange som legg ned ein veldig viktig innsats for å setje kommunane i beredskap i tilfelle det blir riktig ille, seier Samdal.