Stopp på Utvikfjellet

To trailerar står no og legg på kjettingar mellom Utvik og Karistova. Den eine har ei stor gravemaskin på lasteplanet. Det skal vere vanskeleg å passere dei. Det meldast om glatte køyreforhold og minus 17 grader på Utvikfjellet.