Stongafjelltunnelen åpen igjen

Stongafjelltunnelen på fylkesvei 562 på Askøy, som var stengt grunnet motorhavari, er åpen for fri ferdsel.