Hopp til innhold

– Slepphendt å ikke kreve koronatest av svenske helsearbeidere

Flere svenske helsearbeidere har testet positivt for covid-19 etter å ha jobbet på norske sykehus. Nå vurderer Helsedirektoratet å påby testing. – Burde vært gjort i mars, sier lederen i Sykepleierforbundet.

Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund

– SLEPPHENDT: Leder for Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, stiller seg uforstående til at Helsedirektoratet ikke har forskriftsfestet krav om testing av svensk helsepersonell.

Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/Norsk sykepleierforbund

Fredag ble det klart at en svensk sykepleier som testet positivt for covid-19 hadde jobbet en uke ved Sandnessjøen sykehus før vedkommende ble testet. 15 ansatte ved sykehuset måtte ut i karantene.

Lørdag testet også en svensk legevikar ved Nordfjord sjukehus positivt for covid-19. Heller ikke denne legen ble testet i forkant.

Helsedirektoratet har til nå ikke stilt krav om testing av svensk helsepersonell som jobber ved norske sykehus. Leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lill Sverresdatter Larsen, sier forbundet har bedt om et slikt kravsiden mars.

– Dette er slepphendt arbeid som en test kunne forhindret. Det er ikke godt nok, sier Larsen.

Ingen krav om testing

Det er gjort unntak for karanteneplikt for helsepersonell som kommer fra Sverige. Folkehelseinstituttet (FHI) har likevel rådet om at de utenlandske vikarene bør testes og ha et negativt resultat før de settes i arbeid, samt en ny test etter to-tre dager i jobb. Dette ble presisert 20. juni.

Likevel har ikke Helsedirektoratet stilt krav om testing.

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, sier det nå kan være på trappene for å unngå forvirring.

– Derfor vurderer vi nå om disse reglene bør presiseres enda tydeligere i forskrift. Vi ønsker at det skal være lik kontroll praksis ved norske sykehus. De gjeldende rådene til Helsedirektoratet og FHI bør alltid følges, med mindre man har en god faglig grunn til å la være.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

FORNØYD: Helseminister Bent Høye (H) mener dagens regler fungerer bra.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Høie: – Avhengige av pendling

Helseminister Bent Høie (H) er tilfreds med det gjeldende regelverket.

– Dette er et regelverk som FHI har gjort en gjennomgang av allerede før dette skjedde og har innskjerpet noen av rutinene. Helsetjenesten og andre viktige funksjoner i samfunnet vårt er avhengige av at vi har arbeidspendling mellom Norge og Sverige.

– Er det da lurt at helseforetak gir karantenefritak for personell som jobber opp mot de svakeste pasientene?

– Det må være en nøye vurdering. Det handler også om å ha et tilbud som er viktig. Mange sykehus er avhengige av svenske medarbeidere som enten er vikarer eller dagpendlere.

Administrerande direktør i Helse Førde, Arve Varden, framfor Førde sentralsjukehus.

BEKLAGER: Administrerende direktør i Helse Førde, Arve Varden.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Strammer inn på egen praksis

Direktør i Helse Førde, Arve Varden, beklager sterkt korona-tilfellet på Nordfjord sjukehus.

– Det er veldig beklagelig, men vi kan aldri være hundre prosent sikre på at rutinene og prosedyrene vi har vil fange opp alt, sier han.

Per i dag er det ikke meldt at noen andre på sykehuset, verken pasienter eller personell, er blitt smittet av vikarlegen.

Helse Førde har innført krav om testing før arbeid etter at FHI 20. juni presiserte sine råd. Det samme har Helse Fonna, som har sykehus på Stord, i Odda og i Haugesund.

Ved sykehus som ikke har stilt slike krav, kan helsepersonell fra Sverige i praksis komme rett fra flyplassen til sykehuset for å jobbe.

– Flere sykepleiere har ringt inn til oss og vært bekymret for dette. Slik praksisen har vært til nå har det vært fare for pasientenes og de ansattes sikkerhet, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Nordfjord sjukehus

SMITTE I NORDFJORD: En svensk legevikar ved Nordfjord sjukehus testet lørdag positivt for covid-19. Heller ikke denne legen ble testet før vedkommende startet å jobbe

Foto: Arne Eithun / NRK

Mangler nasjonal oversikt

Det finnes ikke en nasjonal oversikt over antall svensk helsepersonell som jobber ved norske sykehus. Larsen sier NSF har etterspurt en slik oversikt i flere år.

Nakstad mener derimot det ikke er behov for en nasjonal oversikt så lenge det foretas en individuell vurdering.

– Det viktigste er at hver enkelt arbeidstaker blir fulgt opp og at smitterisikoen blir kartlagt, sier den assisterende helsedirektøren.