Stengt mellom Gudavangen og Bakka

På fv. 5623 mellom Gudvangen og Bakka stengt grunna rasfare.