Stengt grunna bilberging

Magnhildskartunnelen på fv. 614 mellom Grov og Svelgen er stengt grunna bilberging. Vegtrafikksentralen veit ikkje kva tid tunnelen vil opne att.

Bilberging Magnhildskar
Foto: Statens vegvesen