Stenger veg grunna rasfare

Vegen på strekninga Selvika-Skorvetunnelen på fv. 609 i Askvoll er stengt, grunna fare for ras etter at fleire steinar har falle i vegbana denne morgonen.