Stenger to omstridte barneverninstitusjoner

Bergen ungdomssenter stenges for godt, og driften ved Vestlundveien ungdomssenter i samme by stanses inntil videre, etter en rekke medieoppslag. Blant annet ble Hanne Knutshaug heroinavhengig og døde mens hun var under barnevernets omsorg.

Hanne Knutshaug, Vestlundveien ungdomssenter

Hanne Knutshaug ble heroinavhengig under barnevernets omsorg i Vestlundveien ungdomssenter i Fyllingsdalen. 18 år gammel døde hun i en fallulykke i september 2017.

Foto: Privat / Bufetat

Ledelsen i Bufetat region vest skriver i en pressemelding at situasjonen ved Vestlundveien ungdomssenter i Fyllingsdalen totalt sett er så utfordrende nå at det ikke er forsvarlig å fortsette driften på institusjonen. Derfor stenges den midlertidig.

– Vi beklager dette, men det er nødvendig slik situasjonen er nå, sier regiondirektør Øistein Søvik.

Øistein Søvik

UFORSVARLIG: Regiondirektør Øistein Søvik i Bufetat sier mediedekningen har gjort det vanskelig å opprettholde samarbeidsparters tillit til Vestlundveien ungdomssenter.

Foto: Privat

Bufetat skriver at beslutningen innebærer at «ungdommen som bor i huset i Vestlundveien vil få et nytt tilbud i samarbeid med barneverntjenesten. Vi beklager overfor ungdommen, pårørende og barneverntjenesten at dette er nødvendig.»

NRK og Dagbladet har skrevet flere artikler om at ungdommer ruset seg tungt mens de bodde på Vestlundveien ungdomssenter i Fyllingsdalen.

18-åringen Hanne Knutshaug omkom da hun i september falt fra 7. etasje i et hus på Nøstet. Også en annen rusavhengig tenåringsjente som bodde på institusjonen i Vestlundveien døde i fjor.

Legger ned senter nummer to

I dag skriver kommunikasjonssjef Trond Nygard-Sture i Bufetat region vest samtidig i en e-post til BT at det nå også er besluttet å stenge Bergen ungdomssenter på Nattland for godt.

Regionledelsen stengte i januar dette senteret midlertidig. Begrunnelsen var at driften ikke lenger var forsvarlig.

Bergen ungdomssenter

STENGES FOR GODT: Også Bergen ungdomssenter på Nattland stenges, og det blir en permanent nedlegging, ifølge Bufetat på grunn av uforsvarlig oppfølging av ungdommene.

Foto: Ingfrid Berge Fossåskaret / NRK

Etter et anonymt varsel i 2013 konkluderte Fylkesmannen i Hordaland med «alvorlig svikt» på flere områder, og det har over flere år vært høyt sykefravær.

At Bergen ungdomssenter nå blir lagt helt ned, skyldes ifølge regionledelsen at «høyt fravær blant fast ansatte gjorde at det ikke var mulig å drive forsvarlig oppfølging av ungdommene». Ledelsen viser også til svært hyppige lederskifter.

– Gode resultat for mange

Om den midlertidige stengingen av den andre barneverninstitusjonen skriver Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) at det er deres «klare oppfatning at Vestlundveien ungdomssenter har hatt nødvendig tillit hos de aller fleste samarbeidsparter. Men på grunn av en rekke mediesaker har det etter hvert blitt vanskelig å opprettholde denne tilliten.»

«Artiklene har også gjort det vanskelig å holde fokus på det gode faglige arbeidet.»

Ifølge regiondirektøren har Bufetat fått gode tilbakemeldinger fra kommuner som har hatt ungdom på Vestlundveien.

«Det er vår oppfatning at godt arbeid (..) har gitt gode resultat for mange ungdommer som har vært der. Likevel skjer det avvik. Dette er noe vi må vi regne med, spesielt med denne målgruppen,» skriver Søvik.

– Vi lykkes ikke alltid

Vestlundveien er en barneverninstitusjon for ungdommer med de mest krevende og alvorlige atferdsvanskene, både i forhold til kriminalitet, aggressiv eller voldelig atferd og rus.

Derfor har det maksimalt vært tre ungdommer plassert til enhver tid på Vestlundveien.

«Tidligere ble barn med denne type utfordringer ofte plassert i fengsel. Nå er dette en del av hverdagen for ansatte som jobber på slike institusjoner, og ikke unntaket. Derfor lykkes vi ikke alltid i å hjelpe disse ungdommene. Det er vi de første til å beklage,» skriver Bufetat i pressemeldingen.

– Viktig å lære av sine feil

Det ble i april kjent at Bufdir har bedt Fylkesmannen gjennomføre et nytt tilsyn ved Vestlundveien ungdomssenter.

Nå melder Bufdir at de i tillegg setter ned et undersøkende team som skal se på driften av Vestlundveien. Gruppen består av tre fagfolk og to brukerorganisasjoner. Planen er at arbeidet skal pågå frem til 21. juni.

«Det er viktig for barnevernet å se fremover og lære av sine feil,» skriver etaten.

KORRIGERING 11.5.2018: De to omtalte jentene som døde i 2017, døde henholdsvis ett og to år etter at de flyttet fra Vestlundveien ungdomssenter.