Steinras i Gulen

Det har gått et steinras fv. 602 Instefjord mellom Instefjordtunnelen og Hauglandtunnelen i Gulen kommune. Veien er stengt. Geolog er på vei til stedet. Raset har ikke skjedd på omkjøringsveien for E39. Det gjøres en ny vurdering klokken 11 torsdag.