Steinedfall i Fjærlandstunnelen

Ei steinblokk har falle ned i vegbanen inne i Fjærlandstunnelen på rv. 5 mellom Sogn og Jølster. Ein bil skal ha køyrd i steinane, melder Vegtrafikksentralen. Politiet er på veg til staden. Den 6,4 km lange tunnelen med to kjørebanar er stengd.