Dette er statsbudsjettet for Hordaland

Nytt Vågsbotn-kryss, Vossapakka og store Mongstad-investeringer utgjør noen av de største postene i statsbudsjettet Hordaland i 2012.

Mongstad

MILLIARDER: Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad skal stå ferdig neste år. Totalt skal det brukes rundt 2,6 milliarder på CO2-håndtering i Nordhordland i statsbudsjettet.

Foto: Kyllingmark, Chris / SCANPIX

I dag legger regjeringen frem forslag til statsbudsjettet for 2012 .

I Hordaland blir det blant annet gitt store summer til fortsatt satsing på CO2-rensing på Mongstad og til nytt veikryss i Vågsbotn.

Les også:


Ny tunnel mot Nordhordland

120 millioner skal brukes på oppstart av ny Eikåstunnel ved Vågsbotn på E39 og E16. Pengene skal brukes på tunnelen, men også til å starte opp arbeidet med et helt nytt veikryss i flaskehalsen Vågsbotn.

Et nytt toplanskryss i Vågsbotn er med i planen, og anleggsstart er forventet rundt årsskiftet.

Saken fortsetter under bildet.

Nye Vågsbotn

NYE VÅGSBOTN: Eikåstunnelen (nede til venstre) og en ny toplans rundkjøring får penger i neste års statsbudsjett.

Foto: Multiconsult

Bygger på Haakonsvern

Det skal brukes totalt cirka 100 millioner kroner på å videreføre en rekke byggeprosjekter.

Om lag halvparten av disse skal brukes på Haakonsvern, der det skal bygges nye kaier, diverse infrastruktur og fjernvarme. Her skal også bygges et nytt ubåtverksted, samt legge til rette for nye kaier til de nye Skjold-fartøyene.

Milliarder til Mongstad

Regjeringen foreslår å bevilge 919 millioner kroner for å videreføre planleggings- og forberedelsesarbeidet med fullskala fangst og lagring av CO2 fra Mongstad.

Det såkalte teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad får 1,6 milliarder - et senter som ifølge statsbudsjettet er nær 80 prosent ferdig. Med neste års bevilgninger er planen til regjeringen å ferdigstille teknologisenteret i 2012.

Totalt gir det i underkant av 2,6 milliarder i investeringer i CO2-håndtering på Mongstad neste år.

Men den såkalte «månelandingen» med CO2-rensing på Mongstad ligger ennå langt frem i tid. Prosjektet har fått mye kritikk etter at det har blitt utsatt gang på gang, og nå er det først i 2016 at et besluntingsgrunnlag for CO2-rensing på anlegget i Nordhordland kan stå ferdig.

Deretter vil det ta rundt fire år før selve renseanlegget kan være ferdig bygget - og CO2-rensing kan dermed være på plass tidligst i 2020.

– Teknologisenteret på Mongstad skal bidra til teknologiutvikling for økt utbredelse globalt av anlegg for CO2-fangst, skrives det i budsjettet.

Vossapakka: 322 millioner

Det foreslås å bevilge 332 millioner kroner til Vossapakka, der bompengeselskapet skal disponere 256 av disse.

Vossapakka inneholder tre ulike prosjekt:

 • Omlegging av trafikken utenom Voss sentrum utgjør det største inngrepet, med ny tunnel som fører trafikken i fjellet bak Vossevangen. Tunnelen er allerede påbegynt, og denne delen av Vossapakka skal etter planen åpnes for trafikk høsten 2013.
 • 5,2 kilometer med utbedring på riksveg 13 mellom Øvre Granvin og Voss. Prosjektet er nesten ferdig, og skal etter planen åpnes for trafikk i desember.
 • Veien Mønshaug-Palmafoss i Voss skal få 3,5 kilometer med ny veg, og er også etter planen ferdig i desember i år.

Hardangerbrua koster 454 millioner i 2012

Arbeidet med Hardangerbrua er i full gang, og nye store summer skal brukes i 2012.

Totalt foreslås det å bevilge 454 millioner til brua.

Hardangerbrua

FORTSATT BYGGING: En stor post for Hordaland i statsbudsjettet er videre utbygging av Hardangerbrua. 454 millioner brukes på prosjektet.

Foto: Statens vegvesen

Andre utdrag fra budsjettet

Her er noen av de andre betydningsfulle budsjettpostene i Hordaland i statsbudsjettet:

 • Høgskolen i Bergen får 15,7 millioner til å øke med 185 studieplasser fra 2011 til 2012. Pengene skal først og fremst brukes på nye kull på lærerutdanningen. – Vi har fått penger som ikke gir rom for vekst, men bare til å fortsette dagens aktivitet, skriver Høgskolen i en pressemelding.
 • Det brukes også 175 millioner på å fortsette utbyggingen av nytt
  Stord Lufthavn Sørstokken

  Stord lufthamn på Sørstokken får 12 millioner i statlige driftstilskudd neste år.

  høyskolebygg.
 • Vestnorsk filmsenter får økt sitt tilskudd med 8,3 millioner kroner.
 • Det skal bevilges penger til utbedring av Fløyfjellstunnelen, uten at det kommer klart frem hvor mye.
 • Det nye statlige tilsynet for veg skal legges til Voss, og i budsjettet er det satt av 11,2 millioner kroner til å starte opp tilsynet i første del av 2012.
 • Prosjektet med å oppgradere Voss stasjon får 50 millioner kroner i 2012.
 • Nytt fjernstyringsanlegg på Bergensbanen skal etter planen bli ferdig neste år.
 • Stord lufthamn Sørstokken får videreført 12 millioner i statlige tilskudd.