Statsadvokaten tar selvkritikk

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland fikk vite om Robin Schaefers forsøk på å få Monika-saken gjenåpnet. Nå beklager han at han ikke grep inn.

Monika og Kristina Sviglinskaja

MOR OG DATTER: Monika og Kristina Sviglinskaja.

Foto: Privat

Det er Bergens Tidende som skriver om saken tirsdag kveld. Avisen gengir innholdet i et brev fra Stolt-Nielsen til riksadvokaten. Her går dert frem at i mars 2014, to måneder før Monika-saken ble gjenåpnet, fikk Eirik Stolt-Nielsen vite om at det var intern strid i hordalandspolitiet rundt dødsfallet til Monika Sviglinskaja.

Ifølge Stolt-Nielsen ble han orientert om at gjenopptakelsen av Monika-saken var et tema internt.

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen

BEKLAGER: Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen mener han burde grepet inn i Monika-saken.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

– Jeg så da ikke nødvendigheten av å be om å få saken oversendt. Dette ser jeg i ettertid grunn til å beklage, skriver førstestatsadvokaten i brevet til Riksadvokaten.

Stolt-Nielsen ble også muntlig orientert om saken rett før henleggelsen i august 2012. Heller ikke da grep han inn.

Tror økonomi kan ha spilt inn

Konstituert politimester John Reidar Nilsen ved Hordaland politidistrikt har tidligere vist til at trang økonomi ved politikammeret kan ha ført til henleggelsen av saken. Førstestatsadvokaten i Hordaland er enig:

– Jeg tror politimesterens analyse av situasjonen knyttet til krysspress mellom flere gjøremål og påfølgende latent økonomitenkning er treffende, skriver Stolt-Nielsen i brevet.

Mener skisserte tiltak vil virke

Ifølge BT skriver Stolt-Nielsen også i brevet til Riksadvokaten at han ikke er i tvil om at de som var involvert i den første etterforskningen av Monika-saken, gjorde så godt de kunne ut fra forutsetningene.

Han tror at tiltakene som er skissert av Riksadvokatens granskere vil kunne bedre forholdene ved Hordaland politidistrikt.

– Men kun dersom det samtidig skjer en reell bearbeidelse av den del av etterforskningskulturen som har ansvaret for alvorlige straffesakers prioritering, samt en tilhørende styrking av ressurser til dette, skriver statsadvokat Eirik Stolt Nielsen.