Statoil kan unngå oppsigelser

Statoil unngår trolig både sluttpakker og oppsigelser offshore. Selskapet mener det er potensial for å effektivisere 600 årsverk på sokkelen i løpet av de neste tre årene. Men dette kan trolig skje ved naturlig avgang og å flytte ansatte til nye felt når gamle avsluttes, opplyser Statoil til Sysla. Fagforeningene mener likevel effektiviseringen vil svekke sikkerheten offshore.