Hopp til innhold

Statnett oppjusterer beredskapen til gult nivå

Statnett endra kraftsituasjonen frå normal til stram for dei tre sørlegaste prisområda i Noreg.

Kraftlinjer

GULT NIVÅ: Statnett ber kraftprodusentar spare på vatnet.

Foto: Rune Fossum / NRK

Oppjusteringa skuldast i hovudsak: Lite vatn i vassmagasina, lite snø i fjellet i delar av Sør-Noreg og at det kan bli ein kald og tørr vinter.

I tillegg er det og ein risiko for at Europa si evne til å eksportere kraft kan verte påverka dersom krigen og konflikten med Russland eskalerer ytterlegare, og det vert rasjonering på gass i Europa.

Peer Olav Østli

VARSEL: Per Olav Østli er konserndirektør for IKT i Statnett.

Foto: Statnett

– Faren for at vi ikkje får importere kraft, kombinert med lite nedbør fram mot vinteren kan sette oss i ein situasjon kor vi er avhengige av import, seier Per Olav Østli, som er konserndirektør i Statnett.

Situasjonen er no så spesiell at NRK tidlegare denne veka kunne fortelje at den omstridde «Eksportkabelen» til Storbritannia tvert i mot har importert straum kvar dag i tre veker.

Les også: Den omstridde «eksportkabelen» har importert straum i heile mai

FILE PHOTO: Workers lay a NordLink subsea interconnector power cable to connect Norway and Germany at the Vollesfjord fjord near Flekkefjord
FILE PHOTO: Workers lay a NordLink subsea interconnector power cable to connect Norway and Germany at the Vollesfjord fjord near Flekkefjord

«Stor uvisse i dei europeiske energimarknadene kan påverke forsyningstryggleiken for kraft i Noreg. Statnett følgjer situasjonen tett og varslar at forsyningssituasjonen kan bli anstrengt i enkelte situasjonar opp mot og gjennom vinteren 2023», skriv Statnett i ei melding tysdag.

Viser kor sårbare vi er

Vi må nesten håpe på mykje nedbør gjennom sommaren og så bør regjeringa revurdere eksportstrategien. Det seier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) som sit i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Tidligere barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad under Arendalsuka 2021.

HÅPAR PÅ VÅT SOMMAR: Kjell Ingolf Ropstad sit i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget for KrF.

Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Han meiner dette syner kor sårbare Noreg er når ein har eksportert for fullt sjølv om vassmagasina har vore på eit lågt nivå over lang tid-

Full trykk på eksport de neste månadene også vil kunne bli kritisk til vinteren.

I Raudt meiner Sofie Marhaug, som er 2. nestleiar i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, at varselet tyder på at vi denne våren har spelt russisk rulett med forsyningssikkerheita.

Vi har eksportert over evne i periodar med høg pris, sjølv om magasinnivåa har vore låge seier Marhaug.

Tidlegare i vår sa fleirtalet på Stortinget nei til å strype straumeksporten til utlandet i periodar med lite vatn.

Ber kraftprodusentane spare på vatnet

– Vi oppfordrar no om at ein disponerer vatnet framover slik at vi ikkje er avhengige av import, med den spesielle situasjonen vi er i i Europa no, seier Østli.

I ein stram situasjon (gult) har kraftsystemet ifølge Statnett avgrensa evne til å handtere ein periode med lite tilsig til magasina eller langvarige feil. Sjansane for rasjonering av straum blir vurdert til under 20 prosent.

Les også: Slik vil Europa kome seg ut av gassgrepet til Russland

Europa kan bli mindre avhengig av russisk fossilgass
Europa kan bli mindre avhengig av russisk fossilgass

– Det er fleire hakk igjen på skalaen før Statnett ser fare for rasjonering. Det er også for tidleg å seie noko om kva priser vi kan vente til hausten, seier kraftanalytikar Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til E24.

I Distriktsenergi, som er ein interesseorganisasjonen for kraftselskap meiner dagleg leiar Knut Lockert at varselet frå Statnett syner at dei følger situasjonen nøye framover.

Dette kombinert med NVEs oppfølging i førre veke der produsentane vart minna sitt ansvar for å disponere vatn slik at det til ei kvar tid kan levera kraft, syner at der god dialog mellom dei sentrale aktørane på dette området.