Mellom 40 og 60 tankbiler skaper daglig kaos på veien – men nabolaget får ikke fortau

Drivstoff som forsyner hele fylket fraktes gjennom nabolaget i Bergen. I sommer etterlyste foreldre sikrere vei og fortau, men inntil videre må de klare seg med langt enklere tiltak.

Skålevikveien Loddefjord

TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI: Det kan være vanskelig å ta seg frem langs fylkesvei 193, Kjøkkelvikveien i Bergen.

Foto: Henny Aase

Hver dag passerer mellom 40 og 60 tankbiler den smale strekningen på fv. 193 gjennom Kjøkkelvik og Skålevik vest i Bergen.

Fra drivstoffanlegget til Esso, som ligger like i nærheten, fraktes nesten all bensin og diesel som blir levert til bensinstasjoner i hele Hordaland.

Det fører ofte til kaos og frykt i nabolaget. Den uoversiktlige fylkesveien er også skolevei, og er utgangspunkt for turløyper og badeplasser i nærområdet.

Flere foreldre har tatt til orde for at Statens vegvesen må ta grep. Det gjør de nå.

SMAL VEI: Naboer har dokumentert hvordan trafikken arter seg når to tunge kjøretøy møtes på den smale veien.

«Ikke prioritert»

Bedre belysning, flere fartshumper og redusert fartsgrense er blant strakstiltakene vegvesenet setter inn.

– Jeg er veldig glad for de tiltakene som blir presentert. Samtidig håper jeg på fortgang med arbeidet med å få på plass fortau, sier beboer Henriette Helland Hauge.

Henriette Helland Hauge bor i området og har barn som starter i første klasse i år.

Til tider har trafikken vært så kaotisk at nabo Henny Aase nylig valgte å dele sin bekymring i et innlegg som har skapt stort engasjement på Facebook.

Hauge konfronterte skolebyråden i Bergen og fylkesordføreren i Hordaland under Arbeiderpartiets valgkampåpning i Bergen.

De lovet å gjøre det de kunne for å bedre trafikkforholdene.

Henriette Hauge

REAGERTE: Henriette Helland Hauge har selv barn som starter i første klasse denne høsten.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Langs veien er det per i dag ingen fortau. Fartsgrensen på skoleveien er 50 kilometer i timen. Kjøkkelvik skole, ca. én kilometer unna, har avdelinger på hver side av veien.

I kommunens trafikksikkerhetsplan for 2017–2021 er fylkesvei 193 prioritert som en av veiene i bydelen der det planlegges nye sikkerhetstiltak. Men Statens vegvesen har uttalt at det ikke er prioritert å sette av midler til en utbedring av veien i inneværende år.

Tirsdag kom svaret til Hauge i en e-post fra skolebyråden. Byråd Linn Kristin Engø (Ap) skriver at Statens vegvesen nå lover å sette i verk en rekke strakstiltak.

Overingeniør Mats Korneliussen i Statens vegvesen bekrefter at tiltakene skal settes i verk:

  • Tre opphøyde gangfeltene ved skolen skal få riktig belysning. Her er Norconsult i gang med prosjektering.
  • Det er satt i gang arbeid med å sette ned fartsgrensen på vegen ned til Skålevik.
  • Det skal skiltes om parkering forbudt på det strekket der det parkeres langs kantene av veien.
  • Flere fartsdumper vil bli bygget og plassering og utforming av disse er under vurdering.
  • Statens vegvesen melder også at de vil sette i gang en reguleringsplan med sikte på å etablere fortau langs veien. Dette vil imidlertid ta tid.
Linn Kristin Engø, byråd i bergen

GREP TAK I SAKEN: Linn Kristin Engø er skolebyråd i Bergen

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Situasjonen langs Kjøkkelvikveien er åpenbart helt uakseptabel. Nyhetene fra Statens vegvesen er totalt sett gode, men jeg lover å følge med. Vi trenger et fortau så fort som mulig, skriver skolebyråd Linn Kristin Engø.

Henriette Helland Hauge er glad for utbedringene som Statens vegvesen nå varsler. Helt fornøyd er hun imidlertid ikke.

– Situasjonen er prekær for alle barna som må bruke dette som skolevei. I dag blir vi henvist til å bruke veiskulderen til å ferdes på. Det er vanskelig og langt fra trygt og sikkert.

– Situasjonen er prekær for alle barna som må bruke dette som skolevei. I dag blir vi henvist til å bruke veiskulderen til å ferdes på. Det er vanskelig og langt fra trygt og sikkert.