– Mangler oversikt over bro-vedlikeholdet

Statens vegvesen refses av Vegtilsynet: Vegvesenet mangler oversikt over tilstanden til mange av broene.

Nordhordlandsbrua

HVERT ÅR: Statens vegvesen skal sjekke tilstanden til samtlige norske broer på riks- og fylkesveiene hvert eneste år, men det gjør de ikke. – Broene er trygge, svarer vegvesenet.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Det er strenge krav til å dokumentere at vedlikehold av broer blir gjort. Hvert eneste år skal vegvesenet kontrollere 15.000 norske broer.

– Det mest alvorlige er at Statens vegvesen ikke gjennomfører de inspeksjonene de skal, sier fagansvarlig i Vegtilsynet, Haakon Innset.

Nå har Vegtilsynet undersøkt om Statens vegvesen, Region vest
har oversikt over tilstanden til broene i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Resultatet viser at det har de ikke.

– De har ikke den oversikten vi forventer at de har.

– Vegvesenet skal sjekke broene

Hvert eneste år skal Statens vegvesen kontrollere at det ikke har oppstått alvorlige skader på broene som kan påvirke bæreevne og trafikksikkerhet.

Det er 1365 broer på riks- og fylkesveiene i de tre vestlandsfylkene. Tilsynet viser at det ikke er planlagt noen inspeksjon på 70 prosent av broene i 2017, selv om de er pålagt dette.

– Broene kan skades i trafikkulykker og av flom og annet ekstremvær. Vi er ikke ute og sjekker skader. Det er det vegvesenet som skal gjøre.

– Og det skal dokumenteres gjennom broforvaltningsystemet «Brutus». Mangelfull rapportering kan gi et feilaktig bilde av tilstanden på broene, forklarer Haakon Innset.

– Broene er trygge

– Ingen skal være redde for å kjøre over broene. De er trygge, sier seksjonssjef Øyvind Haaland i Statens vegvesen, Region Vest.

Haaland leder Byggherreseksjonen og svarer på kritikken med å si at dette handler om å prioritere vedlikehold fremfor papirarbeid.

– Vi kjenner tilstanden til broene og har god kontroll på vedlikeholdsetterslepet. Men vi ser at vi har en jobb å gjøre med å dokumentere hva vi gjør.

– I en travel hverdag, med få ressurser, blir vi skvist mellom vedlikehold og papirarbeid. Vi gjør mer enn vi klarer å dokumentere, sier Haaland.

Gjelder Nord-Norge også

Tilsynet på Vestlandet er det andre Vegtilsynet gjennomfører for broer. I fjor ble det aller første tilsynet av dette slaget gjennomført. Da for broene i Nordland, Troms og Finnmark. Tidligere er det ingen som har passet på at Statens vegvesen faktisk gjør det de skal.

Også Region Nord fikk beskjed om å skjerpe seg.

– De to tilsynene skiller seg ikke så mye fra hverandre, sier Innset.

– Håndboken som vegvesenet skal følge kom i 1997, så dette burde de kunne.

Statens vegvesen, Region vest har fått frist til 1. juni med å svare på hvordan de skal bli bedre.