Hopp til innhold

Statens vegvesen innrømmer feilvurdering

Vegvesenet hevet riksvei 13 med en og en halv meter for å sikre den mot 200-års flom. Det endte med at 200 meter av veien rant ut i Granvinsvatnet.

Riksveg 13 borte vekk

HER SLUTTER VEIEN: Riksvei 13 går rett ut i Granvinsvatnet ved Hollve nå. Det er omkjøring for personbiler på andre siden av vannet, mens tyngre køyretøy må kjøre om fylkesvei 7 i Hardanger.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Vi visste at det var svært dårlig grunn på stedet. Vi har imidlertid gjennomført de anbefalingene vi fikk foreslått, sier Lars Magnar Røneid i Statens vegvesen.

Vegvesenet tror at det var i forbindelse med sikring mot 200-årsflom, at riksveg 13 mellom Granvin og Voss har gitt etter ved Hollve.

Anleggsarbeidet består i at vi bygger opp veien med en og en halv meter for å sikre den mot oversvømmelse. Det er nok den ekstra belastningen av dette som gjør at veien har kollapset, forklarer Røneid videre.

Ras i Granvin

VISSTE DET VAR DÅRLIG: Lars Magnar Røneid sier Statens vegvesen nå flytter maskiner og redskaper fra rasområdet.

Foto: Tale Hauso / NRK

Flytter utstyr

Han slår fast at det fortsatt er ustabilt og at masser glir ut i vannet. Det hele startet i går kveld, har fortsatt i løpet av natten og dagen i dag.

– Akkurat nå holder vi på å evakuere vekk utstyr og maskiner. Armeringsjern og dieseltanker blir også flyttet vekk fra riggområdet.

Nytt stort ras på riksvei 13 mellom Voss og Granvin i formiddag.

Mens NRK var på stedet for å filme skadene av gårsdagens ras, gikk det et nytt stort ras.

Geotekniker på vei fra Bergen

Statens vegvesen er ikke komfortabel med det som nå skjer.

Det er foretatt geotekniske vurderinger, som tilsa at det skulle være trygt å gjennomføre det arbeidet som skulle gjøres.

Nå er en geotekniker fra Bergen på vei til Granvinsvatnet for å gi råd om hvilke tiltak som må gjennomføres.

– Det vi ser av rapportene er at det skal være tryggere jo lenger inn og vekk fra vannet man kommer. Derfor regner vi med at utrasingen snart vil roe seg og at de nærmeste husene ikke er i fare, sier Lars Magnar Røneid.

Se NRKs dronebilder fra rasstedet på riksvei 13 i Granvin.

Se de omfattende skadene på riksvei 13 fra luften. Foto: Alrik Velsvik/NRK

Får tilbud om hotell

Statens vegvesen slår likevel fast at dersom naboene føler seg utrygge vil de få tilbud om hotell inntil situasjonen er avklart. Det bor til sammen 12 personer på Holven, stedet som ligger nærmest rasområdet.

– Vi har vakter i området, og føler også at våre egne folk er trygge. Utglidningene skjer sakte og det dukker ofte opp sprekker i forkant, sier Lars Magnar Røneid.

– Jeg synes det begynner å bli litt skummelt nå, sier Lars Eirik Holven.

Han bor i et hus like ved rasområde. Raskanten har nærmet seg med mellom 20 og 30 meter i løpet av dagen.

– Statens vegvesen evakuerer sitt eget område og raskanten nærmer seg. Til nå har jeg følt at huset mitt står trygt, men jeg er blitt litt mer urolig den siste tiden.

Lars Eirik Holven

FØLER SEG UTRYGG: Lars Eirik Holven er nærmeste nabo til rasstedet.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Omkjøring for mindre kjøretøy

Når det gjelder trafikken er det satt inn ledebil og kolonne på den andre siden av Granvinsvatnet.

– Å få sikret riksvei 13 på permanent basis forbi Granvinsvatnet vil imidlertid ta flere måneder, sier Lars Magnar Røneid i Statens vegvesen.