– Høyesterett har reddet meg fra potensielt flere år i fengsel

Høyesterett forkastet anke fra påtalemyndigheten, som ønsket å holde Eivind Berge varetektsfengslet. – Politiets sak har kollapset fullstendig, sier bloggeren.

Blogger Eivind Berge

LØSLATT: Nordhordland tingrett ville fengsle Eivind Berge, men Gulating lagmannsrett opphevet kjennelsen. Nå har Høyesterett avgjort fengslingsspørsmålet.

Foto: Holte, Magnus Aamo / NTB scanpix

Han uttrykker stor lettelse over kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg, som ble klar litt over kl. 13.30 torsdag. Berge mener kjennelsen i realiteten slår beina under hele politiets siktelse.

– De kan ikke straffeforfølge meg for noe Høyesterett sier ikke er straffbart. Dette gjør at jeg slipper potensielt flere år i fengsel. Jeg er naturligvis lettet, men det var også slik jeg forventet at det skulle gå, sier Berge til NRK.no.

– Nå skal jeg bare slappe av og ta det med ro, sier bloggeren.

Ønsket å ta livet av politifolk

34-åringen fra Fjell i Hordaland ble pågrepet 4. juli og to dager senere ble han varetektsfengslet for to uker. Påtalemyndigheten ba så om fengsling i ytterligere fire uker for 34-åringen, som er siktet for å ha oppfordret til drap på politifolk i sin antifeministiske blogg.

Eivind Berge og advokat Henrik Birkeland

VURDERER SØKSMÅL: Eivind Berge vil vurdere å saksøke politiet, dersom saken blir henlagt. Til venstre advokatfullmektig Henrik Birkeland.

Foto: Sølve Rydland / NRK

LES OGSÅ: Kallar Berge-dekninga eit sirkus | Fryktar for redaktøransvaret på nett

– Blogg er ikke «trykt skrift»

Nordhordland tingrett besluttet å fengsle Berge videre, men kjennelsen ble opphevet av Gulating lagmannsrett, etter at Berge anket. Påtalemyndigheten anket saken videre til Høyesterett for å holde Berge fengslet, men fikk ikke medhold.

Kjernen i lagmannsrettens avgjørelse var at blogginnlegg ikke kan rammes av straffelovens paragraf 140, fordi det ikke er å regne som «offentlig» i lovens forstand, fordi offentliggjøring i publisering på internett ikke kan defineres som «trykt skrift», ut fra kriteriene i straffelovens paragraf 10.

LES OGSÅ: – Ikke vanskelig å forstå pågripelsen av Berge | Vil undersøke nettverket til ekstrem blogger

– Vil ikke drepe politimenn

Eivind Berge selv var veldig fornøyd med kjennelsen i lagmannsretten. Påtalemyndigheten fikk ikke såkalt oppsettende virkning da de anket, og 34-åringen ble dermed satt fri i påvente av Høyesteretts vurdering.

– Truslene var alvorlig ment, men jeg har tenkt igjennom det, og jeg står ikke for de ekstreme aksjonsformene nå, sa 34-åringen til NRK etter løslatelsen.

Dissens i ankeutvalget

Høyesteretts ankeutvalg delte seg i et flertall og mindretall i synet på om dette var riktig. I kjennelsen heter det:

«Lagmannsretten gir her etter flertallets uttrykk for en riktig forståelse av straffeloven (...) Lovgiver har nok ment å fange opp de metoder for mangfoldiggjøring som var kjent ved straffelovens vedtakelse. Etter flertallets syn faller imidlertid den elektroniske formidling som vi her har å gjøre med, klart utenfor ordlyden. At lovgiver ville ha ønsket å ramme også elektronisk formidling, kan da ikke være avgjørende

Ankeutvalget gir samtidig uttrykk for at siktelsen omfatter handlinger de mener er klart straffverdige, men at straffbarheten uansett må følge av loven og at forholdet i siktelsen ikke omfattes av paragrafene påtalemyndigheten har brukt.

Vurderer erstatningssøksmål

– Jeg er i utgangspunktet ikke overrasket, sier Berges forsvarer, advokat Henrik Birkeland, til NRK.no.

– Kjennelsen slår fast det som juridisk teori og lovgiver har lagt til grunn lenge, nemlig at ytringer på internett ikke rammes av dagens offentlighetsbegrep i straffeloven, sier han.

Birkeland gjorde det allerede ved løslatelsen klart at Eivind Berge vurderer å gå til sivilt søksmål mot politiet etter en eventuell henleggelse.

– Det får vi komme tilbake til, men det kan bli aktuelt å kreve erstatning for tort og svie på bakgrunn av den fengslingsperioden han har vært gjennom, sier Birkeland.

Politiet i Hordaland sier avgjørelsen nå trolig betyr henleggelse av hele saken. Les mer om politiets reaksjon på Høyesterett-avgjørelsen her.