Hopp til innhold
Quiz

Språk-quiz

Ord, uttrykk, stvaefiel, bokstavar og snedige samansette setningar.

Har du følgt godt nok med i timen, eller du må finna fram ordboka og slå opp ordet språk?
Ta Eides språksjov sin språk-test!

Eides språksjovs quiz!

1/17 Limpinne

Limpinne

Kven gjekk opprinneleg på limpinnen?

2/17 Aptonym

Hæ? Hva er aptonym?

Kva er eit aptonym?

3/17 Pantry

Maritim verd

Frå den maritime verda: kva er eit pantry?

4/17 Harnisk

Mykje harniskeri

Mange er i harnisk om dagen. Kva er eigentleg harnisk, historisk sett?

5/17 Eponym

Dagens eponym!

Eit eponym er ein gjenstand eller eit fenomen som er oppkalla etter ein person. Kva for eit av desse orda er eit eponym?

6/17 Oppskjørta

Kva er Gunnstein?

Kva har professor Gunnstein Akselberg gjort når han er oppskjørta, om ein skal sjå på opphavleg uttrykk?

7/17 Anorakk

Anorakk

Kvar har me ordet anorakk frå?

8/17 Bokstav-jubileum

Mange bokstavar

I 2017 var det hundreårsjubileum for ein norsk bokstav. Kva for bokstav?

9/17 Gå av stabelen

Av stabelen

Kva var det som opprinneleg gjekk av stabelen?

10/17 Dansk

Skidelet dansk

Kva meiner danskane når dei seier «halv fems»?

11/17 Opprinneleg uttrykk?

Rette-blyant

Kva er det opprinnelege uttrykket?

12/17 Stvaefiel

Rettehjørnet

Kva for ord her er etter ordlista stava feil?

13/17 Samisk

Samisk

Kva for eit av desse orda er ikkje eit samisk ord?

14/17 Kebab-norsk

Kebab-norsk

Kebab-norsk: Kva betyr ordet Kæbe?

15/17 «Javel»

Ja vel

I kva for to norske byar seier folk «Javel» når dei møtest?

16/17 Gulen kommune

Gulen kommune

Kva kallar vi ein person frå Gulen kommune i Vestland fylke?

17/17 Kongsberg-knekken

Kong Gunnstein og dronning Linda

Kva er Kongsberg-knekken?

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.