Sportskjeden Gresvig konkurs

Selskapet skriver i en melding at dagens butikkstruktur og tilhørende kostnader ikke lar seg håndtere. Kjeden har en rekke G-sport og Intersport-butikker i Vestland fylke. 100 franchisebutikker på landsbasis er ikke omfattet av konkursen.