Spesialenheten visste ingenting

Sju måneder etter at politimannen varslet og slo alarm om bergenspolitiets nedprioritering av narkotikasaker, fikk Spesialenheten for politisaker vite om saken – gjennom mediene.

Jan Egil Presthus, Spesialenheten

UVITENDE: Spesialenhetens leder Jan Egil Presthus fikk høre fra VG at bergenspolitiet hadde latt være å ta tak i alvorlige narkotikasaker.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Etter at en varsler i politiet blant annet fortalte at narkospanerne i Bergen skal ha sluttet å pågripe folk, gjorde spesialenheten det klart at saken skal undersøkes av dem.

– Jeg leste om den i VG og var ikke kjent med den før lørdag. Jeg fikk en telefon fra en VG-journalist torsdag om jeg kunne være tilgjengelig på telefon lørdag. Det sa jeg at jeg kunne. Da jeg leste oppslaget, var min vurdering at dette er en sak vi må vurdere om det er rimelig grunn til å etterforske, sier spesialenhetens leder Jan Egil Presthus til Bergens Tidende.

– Et spørsmål vi ønsker å få belyst nærmere, er om politiet har latt være å gripe inn ved kunnskap om pågående alvorlig kriminalitet med kjent gjerningsmann.

– For treg behandling

Spesialenheten er underlagt Riksadvokaten og Justisdepartementet, som begge ble gjort kjent med saken i sommer.

6. juli, to og en halv måned etter at politimesteren fikk varselet, skrev politimannen brev til justisminister Anders Anundsen, med kopi til Riksadvokaten.

Presthus vil ikke kommentere at Spesialenheten likevel ikke ble orientert.

I brevet til justisministeren skrev varsleren: «Jeg har ingen tillit til den måten politimesteren har valgt å håndtere varselet, noe jeg også har meddelt ham i mail».

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt vedgår overfor Bergens Tidende at det har tatt for lang tid å behandle varselet, men vil foreløpig ikke kommentere tiden det tok før Spesialenheten fikk vite om saken.

– Trenering og likegyldighet

Først 6. september ba Riksadvokaten om at statsadvokatembetet i Hordaland gransket forholdene. Avisen har ikke fått kommentar fra Riksadvokaten.

Justisdepartementet svarte varsleren at departementet «vil avvente arbeidet hos ovennevnte aktører før departementet vurderer nærmere oppfølging av saken».

I et svarbrev til en avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, som VG har fått tilgang til, skriver varsleren at han ikke er blitt tatt alvorlig:

«Med unntak av Riksadvokatens respons kan håndteringen av varselet slik den fremstår for meg best beskrives med to ord: Trenering og likegyldighet.»