Hopp til innhold

Søker folk med tegn til demens

Ledende norske forskningsmiljøer går sammen for å løse demensgåten. Nå trenger de folk å forske på.

Gammel kvinne på sykehjem

FYLLER OPP SYKEHJEMMENE: I fjor var det 28.000 demenspasienter på norske sykehjem, og tallet er ventet å øke kraftig. Nå trenger forskerne hjelp til å finne ut hvorfor folk blir demente.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Demens er en sykdom det i dag ikke funnes noen kur mot. Men forskere over hele verden på spreng for å finne den. Også her i Norge.

Jeg tror vi har løst demensgåten innen ti år.

Arne Nakling, overlege og spesialist i indremedisin og geriatri

Fagmiljøene i Bergen, Stavanger, Haugesund, Trondheim, Tromsø har nå slått seg sammen med AHUS, Rikshospitalet og Ullevål i Oslo til et felles forskningsprosjekt, der målet er å finne årsakene til de ulike formene for demens.

Men for å få til det, trenger forskerne nå hjelp fra folk som er i ferd med å rammes av sykdommen.

– Vi ser etter personer som vi tror kan utvikle forskjellige former for demens, sier Arne Nakling, overlege og spesialist i indremedisin og geriatri på Betanien i Bergen.

Arne Nakling

LETER ETTER DELTAKERE: Arne Nakling, overlege og spesialist i indremedisin og geriatri på Betanien i Bergen.

Foto: Ingvild Nave

Sykdom i blodårene

Har du merket noe av det følgende, er du det Nakling og teamet ser etter:

  • Hukommelsessvikt
  • Redusert korttidsminne
  • Språksvikt
  • En begynnende svikt i geografisk og tidsmessig orientering
  • Svikt i handlingsmønsteret
  • Innlæringssvikt/har problemer med å lære seg nye ting

Nakling og de andre forskerne har en hypotese om at de ulike demensformene, i alle fall noen av dem, kan skyldes sykdom i blodårene.

– Man tenker seg at ymse betennelsesprosesser i blodårene kan utløse en sykdom som gjør at disse stoffene samler seg i hjernen, sier han.

Nærbilde av helsedirektør Bjørn Guldvog

STOR UTFORDRING: Helsedirektør Bjørn Guldvog mener kommunene bruker for lite ressurser på å hjelpe demensrammede hjemme.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– En av de aller største utfordringene

Demens er ventet å bli en av de største utfordringene for Kommune-Norge i tiårene som kommer.

I fjor var det 28.000 demenspasienter på norske sykehjem.

I en rapport fra Alderspsykiatrisk forskningssenter gikk det i oktober i fjor fram at det vil være behov for 40.000 sykehjemsplasser i 2030, og hele 70.000 plasser i 2060.

– Demens vil være en av de aller største utfordringene som kommunene står overfor de neste tiårene, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK da tallene ble kjent.

Hjelper på lang sikt

Forskere i alle byer som er tilknyttet prosjektet trenger frivillige. I Hordaland og Sogn og Fjordane har 65 personer meldt seg, men forskerne trenger det dobbelte.

Deltakerne må gjennom en grundig kroppslig og mental undersøkelse, blodprøver, ryggmargsvæskeprøver, MR og PET-scan.

– Hovedgevinsten er den etisk høyverdige gevinsten man får. Den vil jeg gjerne appellere til, for sykdommen har jo uante konsekvenser for den som blir syk og ikke minst for familien, sier overlege Nakling.

Tipper gåten er løst innen ti år

Men deltakelse i forskningsprosjektet kan også være positivt for deltakerens helse.

– Man oppdager ting underveis, og ikke minst blir det stilt tidlig diagnose. Det vet vi hjelper, sier Nakling.

Han tror demensgåten er løst om noen år.

– Jeg tipper vi har løst den innen ti år, sier overlegen.

Dersom du vil delta i prosjektet kan du kontakte disse personene:

  • For personer fra Tromsø, Trondheim og Oslo: cng@ahus.no
  • For personer fra Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane: arne.nakling@betanien.no
  • For personer fra Haugesund/Stord: synnove.bremer.skarpenes@helse-fonna.no
  • For personer fra Stavanger/Rogaland: reidun.sikveland.meling@sus.no