Sognefjellet er stengt

Vegen over Sognefjellet er steng, det melder Statens vegvesen. Det er uver som gjer at fylkesveg 55 er mellombels stengd, og det er ikkje kjent kor tid vegen vil opne opp att.