Snøras sperra fylkesveg

Fylkesveg 5623 mellom Gudvangen og Bakka i Sogn er no opna att etter snøskred.

Ras Gudvangen
Foto: Statens vegvesen