Smittevernoverlege er sjukmeld

Smittevernoverlege Karina Koller Løland i Bergen er sjukmeld. – Heilt nødvendig slik situasjonen er, skriv ho til BA, men ho har ikkje sagt kvifor. Ho sa opp jobben 6. november, og har kritisert at ho aldri har fått plass i kommunens koronakrisestab.