Smittevernoverlege: – Hadde halde borna mine heime

Folkehelseinstituttet ber småbarnsforeldre oppsøka vaksinasjonskontoret dersom ferien går til land med høg førekomst av meslingar.

MMR-sprøyte mot meslinger og røde hunder

MESLINGVAKSINE: MMR-vaksinen beskyttar mot meslingar, raude hundar og kusma. Folkehelseinstituttet oppmodar småbarnsforeldre å gi barn under ni månader vaksinen før avirese til fleire land i Europa.

Foto: Lise Åserud / SCANPIX

I mars slo Verdas helseorganisasjon (WHO) alarm mot det pågåande meslingutbrotet i Europa. Dei uttalte at dagens reisemønster gjer at ingen er utanfor rekkevidd for meslingviruset.

Verst er situasjonen i Romania, men også i Tyskland, Italia og England er det meldt om fleire hundre tilfelle.

Folkehelseinstituttet oppmodar på sine sider foreldre med ikkje-vaksinerte born om å framskunda vaksinasjonen av borna, dersom ein skal på ferie til land i Europa med høg førekomst av meslingar og låg vaksinasjonsgrad.

– Eg ville ikkje reist til eit område der det er meslingar i spreiing med eit barn som ikkje er vaksinert. Ein kan framskunda vaksinen til 9 månader, men eg ville ikkje teke sjansen på det heller. Eg ville halde barnet heime, seier smittevernoverlegen Kari Stidal Øystese i Bergen kommune.

Kan vere dødeleg

Det europeiske smitteverninstituttet ECDC (ekstern lenke) og Verdas helseorganisasjon (WHO) overvakar situasjonen og rapporterer jamleg over innmelde tilfelle av meslingar og raude hundar både i og utanfor Europa.

En person tar bilde med mobilen av folk på Ponte Santa Trinita i Firenze i Italia

ITALIA: Italia er mellom landa som har registrert flest tilfelle av meslingutbrot det siste året. Folkehelseinstituttet ber småbarnsforeldre vaksinera borna sine før ein ferierer i byar som Firenze.

Foto: Christine Jensen / NRK

Mellom 31. mars 2016 og 1. april i år er det meldt om 6597 tilfelle av sjukdomen, som kan vera dødeleg for små born. Totalt har 17 born døydd av sjukdomen det siste året, alle i Romania.

Åtvarar mot desse landa

Alle born i Noreg får tilbod om den såkalla MMR-vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjonen består av ein dose ved 15-månadersalder og ein dose ved 11-årsalder.

Men skal du reisa til eit av desse land, oppmodar Folkehelseinstituttet småbarnsforeldre å framskunda vaksinasjonen av barn mellom 9 og 15 månader:

 • Belgia
 • Bosnia-Hercegovina
 • Frankrike
 • Georgia
 • Tyskland
 • Italia
 • Kasakhstan
 • Kirgisistan
 • Polen
 • Romania
 • Serbia
 • Sveits
 • Tyrkia
 • Ukraina

Ifølge WHO kan desse landa vera sårbare for store meslingutbrot på grunn av låg vaksinasjonsdekning.

– Usikkert når så små born skal vaksinerast

MMR-vaksinen er godkjend frå 9 månaders alder, men ved vaksinasjon før 12 månader må barnet få ein ny dose ved 15 månader for å sikra tilfredsstillande beskyttelse.

– Det er litt usikkert når så små born skal vaksinerast. Ein er ikkje heilt sikker på at immunsystemet fungerer når borna er ned til ni månader. Eg hadde vurdert å reisa ein stad der det ikkje er meslingutbrot, seier Øystese.

Kari Stidal Øystese

ÅTVARAR: Smittevernoverlegen Kari Stidal Øystese i Bergen kommune.

Foto: Anders Ekanger / NRK

Folkehelseinstituttet: – Ikkje godt nok kartlagd

Folkehelseinstituttet seier til NRK at heller ikkje dei anbefaler vaksinasjon av born under 9 månader.

– Bruken av vaksinen på så små born er ikkje godt nok kartlagd, og for dei minste borna kan vaksinen gi dårlegare respons, seier overlege Margrete Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

Ho viser til at vaksinering av born yngre enn ni månader heller ikkje er tilrådd av vaksineprodusentane.

– I område der det er dårleg vaksinasjonsdekning blant innbyggjarane kan det vera fare for at spreiinga ved eit utbrot blir stor. I desse områda vil me tilrå å framskunda vaksinasjonen i enkelte tilfelle, viss innreise er høgst naudsynt.