Hopp til innhold

Smittetallene fortsetter å synke, men Bergen vurderer strengere tiltak

Etter å ha bremset to store utbrudd med lokale forskrifter og omdiskuterte tiltak, vil kommunen unngå flere topper.

Kjell Ragnar Helle tar koronatest på Festplassen i Bergen

TESTPLASSEN: Kjell Ragnar Helle tar koronatest på Festplassen i Bergen i november. Teststasjonen ligger i hjertet av byen og er for gående som vil teste seg for covid-19.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Vi vurderer om det kan være bedre å ha noe strengere regler hele tiden for å unngå store smittetopper, sier byrådslederen i Bergen.

Det siste døgnet har fire personer fått påvist covid-19 i Bergen kommune. I går var tallet to.

Ifølge NRK sin statistikk er det i gjennomsnitt 6,4 smittede hvert døgn de siste syv dagene. Dette er det laveste gjennomsnittet siden slutten av august.

– Det er fortsatt fire for mange, men det er veldig gledelig at vi har såpass lave tall sammenlignet med det vi hadde for kort tid siden, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Har Bergen lykkes i å slå ned høstens andre smittebølge?

– Vi ønsker jo helst å se null-tallet før vi kan senke skuldrene litt. Men det er ingen tvil om at vi har hatt en veldig rask nedadgående kurve som vi nå ser fortsettelsen på.

Grafen over viser hvordan smitten først stiger i kommunen, og deretter synker etter at det innføres lokale forskrifter.

R-tallet i Helse Bergen sitt område viser også at det går bedre. Nå er det beregnet at en koronasmittet person smitter rundt 0,5 andre personer.

På Haukeland universitetssjukehus er det i dag fem innlagte pasienter med covid-19. En pasient får intensivbehandling. På Haraldsplass diakonale sykehus er det to innlagte koronapasienter.

Vurderer likevel vinterforskrift

Selv om smittetallene peker nedover, vurderer Bergen kommune å innføre litt strengere tiltak enn resten av landet gjennom vintere for å unngå nye smittetopper.

Kommunen begynte å snakke om en mulig vinterforskrift tidlig i desember. Nå vil byrådet diskutere det med nasjonale helsemyndigheter.

– Å slå ned smittetoppene er slitsomt, inngripende og det har konsekvenser for næringslivet og liv og helse, sier Valhammer.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) legger til at byene er mer utsatt for smitte.

– Vi skal ikke ha strengere tiltak enn det som er nødvendig. Men samtidig er det noe med det å se på om det er hensiktsmessig med litt strengere regler enn de nasjonale, fordi byene er mer utsatt for smitte.

Strengere tiltak enn resten av landet

For Bergen og omegn har høsten allerede vært preget av lokale forskrifter.

Den første kom i september. Bergen opplevde et større smitteutbrudd, som kunne spores tilbake til studentfester og fadderuken.

På under tre uker hadde over 200 studenter fått påvist covid-19, og smitten begynte å spre seg til resten av befolkningen.

Det ble satt kommunal krisestab, og den 8. september la kommunen frem høstens første lokale forskrift. Bergen innførte med det strengere koronatiltak enn resten av landet.

Resultatene kom raskt. Folk i Bergen unngikk restauranter og kollektivtransport, og holdt seg mer hjemme. Etter tre uker var smittebølgen bremset.

Roger Valhammer

PRESSEKONFERANSE: Kommunen har kalt inn til en rekke pressekonferanser om smittesituasjonen gjennom høsten. På pressekonferansene har byrådsleder Roger Valhammer lagt frem nye tiltak.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Omstridte tiltak

I slutten av oktober gikk smittetallene opp igjen. På bare en uke ble det meldt om 448 smittede i kommunen.

5. november innførte Bergen og syv nabokommuner de mest inngripende tiltakene siden mars.

Bergen skrev også tiltakene i forskrift, slik at de ble forbud og påbud. Et av forbudene var mer enn fem personer i private hjem. En regel som skapte debatt.

FHI mener likevel strategien med å snu smittetrenden har vært vellykket.

– Bergen kommune og byens innbyggere har gjort en flott jobb med å snu epidemien. Det er nøyaktig en måned siden toppen ble nådd, og byen er nå nede på nivå med de fleste andre steder i landet, skriver overlege Preben Aavitsland i FHI i et svar til NRK.

Byrådsleder Valhammer understreker at det ikke er tatt noen avgjørelse rundt en eventuell vinterforskrift i Bergen ennå.

– Den må være utformet på en slik måte at den er i tråd med de rammene lovverket gir knyttet til pandemihåndteringen. Det er noe vi jobber med, så må vi komme tilbake til om det er riktig løsning for Bergen, sier Valhammer.

Testtelt på Spelhaugen teststasjon i Fyllingsdalen i Bergen

KORONATESTER: En rekke bergensere har i høst testet seg på Spelhaugen teststasjon i Fyllingsdalen i Bergen.

Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK