Hopp til innhold

Små forventninger til Sigbjørn

Ansatte forventer ikke mye når finansministeren besøker industribedrifter i Sunnhordland i dag.

Aker Stord
Foto: MARIT HOMMEDAL / Scanpix

Finansminister Sigbjørn Johnsen besøker i dag Sunnhordland. Formålet med besøket er å snakke med ansatte og ledelsen på bedrifter i regionen, blant andre Søral, aker Stord og Wärtsila.

Flere industribedrifter i Sunnhordland sliter tungt og mange har det siste året blitt permittert. I mars stod regionen for tre av fire permitteringsvarsel i Hordaland.

Men hovedtillitsvalgt på Aker Stord Rune Rasdal har ikke store forventninger om hva finansministeren har med seg når han kommer til Sunnhordland.

– Det som blir viktig for oss er at vi ser nå at 2011 kan bli vanskelig for oss. Samtidig er det masse kontrakter som skal avgjøres, sier Rasdal.

Du tror ikke at han kommer med en gavepakke til industrien på Vestlandet?

Ikke der og da. Da tror jeg det er noe som man må jobbes mer med for å si det sånn.

Stord har i dag den høyeste arbeidsløsheten i fylket med 4 % ledighet, godt over gjennomsnittet i fylket på 2,4 %. Rune Rasdal sier det er viktig at Sigbjørn Johnsen får sett siuasjonen på øyen.

– Det viktige er jo at han får forståelse for de utfordringene som lokalsamfunnet her står overfor, avslutter Rasdal.