Slurver med vitaminer til spedbarn

Under halvparten av undersøkte helsestasjoner i Hordaland tilbyr D-vitaminer til spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. – For dårlig, mener fylkesmannen.

Illustrasjonsbilde, kinesisk baby

Mangel på D-vitamin kan føre til skjelettskader hos spedbarn.

Foto: MARK RALSTON / AFP

Gratis D-vitaminer til innvandrerbarn er ett av tiltakene i regjeringens handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen. Dette blant annet fordi mangel på vitamin det fører til skader på skjelettet.

Men helsestasjonene i Hordaland følger ikke handlingsplanen godt nok opp.

Kun seks av 13

En spørreundersøkelse fylkesmannen i Hordaland utførte i januar, avslørte at tilbudet bare finnes i seks av de 13 kommunene og tre bydelene som svarte.

Et prøveprosjekt ved åtte helsestasjoner i Oslo viser at D-vitamin i dråper til innvandrerspedbarn fikk vitaminnivået betydelig opp.

Vanlig mangel

Det er høy forekomst av vitamin D-mangel hos kvinner i fruktbar alder fra ikke-vestlige land. Samtidig er en klar sammenheng mellom morens og det nyfødte barnets vitamin D-status.

– Det er ikke tradisjon hos ikke-vestlige innvandrere å bruke tran, derfor gis det tilbud om gratis vitamin D-dråper, sier avdelingsdirektør Arnhild Hage Rimestad i Helsedirektoratet, Rimestad.