Hopp til innhold

Slipper giganterstatning etter togbrann

Tryg Forsikring krevde nesten 150 millioner kroner tilbake etter den dramatiske brannen på Hallingskeid i 2011. I dag tapte de i tingretten.

Lager nytt togspor på Hallingskeid etter togbrannen

TOTALSKADD: Brannen i snøoverbygget spredde seg toget, som til slutt stod i full fyr og ble fullstendig utbrent. Ingen personer kom til skade.

Foto: Arnstein Karlsen

Den 16. juni 2011 ble alle 250 passasjerene reddet ut da det brant i det østre snøoverbygget på Hallingskeid stasjon.

Men flammene slukte toget som ble fullstendig utbrent og totalskadd.

Brann på Hallingskeid

FYLL FYR: Havarikommisjonen konkluderte med at at sveisearbeid utført av Norsk Jernbanedrift på oppdrag fra Jernbaneverket på snøoverbygget var den mest sannsynlige brannårsaken. For usikkert, skriver Oslo tingrett i dommen.

Foto: Ida Hovde / SCANPIX

Rekordkrav

NSB fikk utbetalt 148 millioner kroner i erstatning fra forsikringsselskapet Tryg for skadene.

Men da Havarikommisjonens rapport sa at sveisearbeid utført av Norsk Jernbanedrift på oppdrag fra Jernbaneverket på snøoverbygget var den mest sannsynlige brannårsaken, ville Tryg ha pengene tilbake .

Sammen med NSB og en rekke utenlandske forsikringsselskaper saksøkte Tryg forsikring staten, Norsk Jernbanedrift og Gjensidige for 148 millioner kroner. De godtok ikke kravet, som dermed havnet i retten.

Det såkalte regresskravet er det største i norsk historie fra et forsikringsselskap.

Frifinnes

Saken startet i Oslo tingrett i slutten av september og hovedforhandlingene var over 14. oktober.

Først i dag kom dommen der staten v/ Jernbaneverket, Gjensidige Forsikring og Norsk Jernbanedrift frifinnes.

Saksøkerne må til sammen betale godt over seks millioner i saksomkostninger. Det er foreløpig uklart om noen av partene vil anke dommen.

I dommen utrykker retten betydelig tvil om brannårsaken.

«Usikkerheten om arnestedet smitter over på både sannsynligheten for at de varme arbeidene var brannårsaken, og for at elektriske feil var brannårsak. Tvilen må gå utover saksøkerne.»

Oslo tingrett
Utbrent tog på Hallingskeid
Foto: Arnstein Karlsen