Slik vil MGD erstatte oljejobbene

Høyre mener regnestykket ikke går opp.