Slik skal ungdom med psykose spille seg friske

HAUKELAND (NRK): Haukeland universitetssjukehus kan bli første institusjon i verden som bruker VR-teknologi i psykose-behandling av unge.

Skal behandle ungdom med psykose med VR-briller

SPILLER SEG FRISK: Slik ser verdens første VR-behandling for unge med psykose ut. – Studiene viser at pasientene blir tryggere i sosiale situasjoner og at dette kan overføres til det virkelige liv, sier behandlerne.

Foto: Andreas Jørgensen / NRK

Tanken med behandlingen er å la de unge pasientene trene på situasjoner de er redde for. Det kan de gjøre med såkalte virtual reality-briller.

Behandlingen er nå under utvikling på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Typiske situasjoner som er vanskelige, er når man er sammen med andre ungdommer.

– Det ville være rart å ha med terapeuten inn i skolegården, på date eller på kafe med venner. Derfor er VR-teknologien en unik mulighet, sier Guri Elise Holgersen.

Hun er klinisk barnevernspedagog og spesialist i barn og unges psykiske helse.

Møter terapeuten i rollespillet

Holgersen og kollegaene er i gang med å teste flere ulike behandlingsopplegg. Metoden bygger på prinsippene i kognitiv terapi, der målet er å styrke pasienters ferdigheter.

Ungdom med psykose kan unngå eller misforstå sosiale situasjoner, og mister ofte troen på at de takler å være sammen med andre.

Når ungdommene tar på brillene, blir de tatt med inn i en kunstig verden der de møter andre personer.

– Det er terapeuten som spiller rollen som personen pasienten møter. Brillene gjør det mulig å trene på sosiale situasjoner, uten å være fysisk til stede, forklarer Holgersen.

Tidligere har behandlingen blitt brukt på unge voksne, med gode resultater.

– Studiene viser at pasientene blir tryggere i sosiale situasjoner og at dette kan overføres til det virkelige liv.

SE VIDEO: «Pasienten» tar brillene på, blir tatt med på kafe og utfordret til å bestille noe. Personen i dette eksempelet er en skuespiller, for å demonstrere teknologien.

Må fungere sosialt for å bli frisk

VR-behandlingen gir bedre resultater enn annen psykologisk behandling fordi pasientene opplever å få de samme reaksjonene som de ville ha fått i det virkelige liv.

– Forskning viser at det er mulig å bli helt frisk fra en psykoselidelse. En av faktorene er å fungere sosialt. Det er avgjørende å kunne hjelpe ungdommene å mestre det sosiale, sier Holgersen.

Helse Vest IKT har jobbet i fem år med å utvikle teknologien som skal brukes i behandlingen.

– Vi håper den kan tas i bruk over hele landet og at vi får utviklet den slik at det kan brukes til å behandle andre psykiske lidelser, sier innovatør Håkon Garfors.

Planen er at behandlingsopplegget skal være klart innen november, og tas i bruk i starten av 2020.

Behandling med VR-briller

FEM ÅR: Helse Vest IKT har brukt fem år på å utvikle teknologien i behandlingsopplegget.

Foto: Andreas Jørgensen / NRK