Slik skal du ikke kvitte deg med ammunisjon

Helt tilfeldig oppdaget de ansatte på avfallsstasjonen hva som lå gjemt blant annet avfall. – Konsekvensene kunne blitt katastrofale.

Ammunisjon funnet i avfall

FUNNET TILFELDIG: På en avfallstasjon utenfor Bergen ble denne ammunisjonen nylig funnet godt gjemt blant vanlig avfall. Men skal du bli kvitt ammunisjon, bør du helst kontakte politiet.

Foto: Privat

På avfallsstasjonen Fjellvar på Straume utenfor Bergen, fant de ansatte for litt tid siden ammunisjon gjemt mellom annet elavfall.

Heldigvis ble gjenstanden funnet, og plukket ut av avfallet før den havnet i forbrenningsovnen.

– Det ser ut som øvingsammunisjon, men den kan likevel innhold en del krutt. Hadde den havnet i en forbrenningsovn, kunne det fått katastrofale konsekvenser, sier fagsjef Espen Elstad ved avfallsstasjonen.

Forsvaret har merket en økning av slike tilfeller de siste årene. Det som skremte de ansatte så veldig denne gangen, var hvor godt gjemt ammunisjonen var.

Ring politiet, varsle om det du har, og avtal levering til politiet med dem.

Wiggo Korsvik, stabsoffiser for eksplosivrydding i Forsvaret

Kan eksplodere

Avfallsstasjonen vurderte å anmelde funnet av ammunisjonen, nettopp fordi det virket som om prosjektilet bevisst var godt gjemt mellom annet avfall.

Dersom en slik ammunisjon havner i en forbrenningsovn, kan konsekvensene være alt fra ingenting til kraftige smell, forklarer Wiggo Korsvik. Han er stabsoffiser for eksplosivrydding ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Øvingsammunisjon kan inneholde lave eksplosiver. Svartkrutt inne i en beholder som for eksempel et prosjektil, kan bli eksplosiv, sier Korsvik.

Våpen og ammunisjon skal vera godt sikra

Politiet mottar tusenvis av våpen og ammunisjon hvert år. Forsvaret ser en økende tendens til at det havner på avfallsstasjoner, fremfor at politiet blir kontaktet.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Må behandles varsomt

Det er ikke ulovlig å oppbevare ammunisjon selv i Norge, men hvis du likevel ønsker å kvitte deg meg det, er det viktig å gjøre det riktig.

– Ring politiet, varsle om det du har, og avtal levering til politiet med dem, sier Korsvik.

Ofte blir ammunisjon funnet på loftet, i dødsbo eller etter vårrengjøringen på hytten. Da anbefaler Korsvik publikum om å tukle minst mulig med funnet.

– Ammunisjon befinner seg gjerne i et sammensurium av andre ting, og da ville jeg heller bedt politiet komme. Det kan være andre eksplosiver som er mer skjøre enn ammunisjon der, og det må behandles varsomt, forklarer han.

Espen Elstad ved Fjellvar avfallsstasjon er klar over at det ligger mye rart rundt på loftene til folk.

– Jeg skjønner at folk ikke vil ha det hjemme hos seg selv, men det er viktig at slikt blir levert over disk og behandlet riktig.

Avtal på forhånd

Politiet mottar tusenvis av våpen og ammunisjon hvert år, der hoveddelen er jaktvåpen og ammunisjon som passer til det.

Jan Martin Skulstad er overbetjent ved Bergen sentrum politistasjon og leder for allmennseksjonen. Også han presiserer at dersom du finner eksplosiver som for eksempel dynamitt, må du holde deg unna det.

Men ammunisjon er mer stabilt, og derfor kan politiet ta imot det.

Politiet ber likevel publikum avtale leveringen på forhånd, med tanke på sikkerheten til ansatte og besøkende på politikontorene.

Etter at politiet har mottatt ammunisjonen, sender de det videre til forsvaret som destruerer gjenstandene.