Hopp til innhold

Slik jobber Bergen for å unngå giftlokket

Vasking av bergensveiene er bare ett av flere tiltak som Bergen har iverksatt for å bekjempe helsefarlig luftforurensning.

Svevestøv

VASKER VEIENE: Køprising og bompenger er langt fra de eneste virkemidlene politikerne har mot helsefarlig byluft. Landstrøm for skip, hurtigladestasjoner og panteordning for gamle ovner er blant tiltakene som er på gang. Se hele listen nedenfor.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

For å bekjempe giftlokket har byrådet i Bergen besluttet å innføre køprising fra 2016. Prisen per bompassering blir inntil 45 kroner, noe som ikke har gått upåaktet hen.

Men Bergen har allerede tatt flere grep.

– Vi koster veiene hver uke når det ikke er minusgrader. I perioder med fare for høy luftforurensning, påføres E 39 fra Fjøsanger til ByGarasjen magnesiumklorid (MgCL) for å binde veistøvet til veibanen. Før dette gjøres, skal veibanen vaskes, opplyser avdelingsdirektør Olav Finne, ansvarlig for vegavdelingen i Hordaland.

Vårrengjøring i Oslo

VASKER VEIENE: Statens vegvesen vasker bergensveiene ukentlig for å fjerne helsefarlig veistøv.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

LES OGSÅ: Køprisingen: «Hele verden» ser til Bergen

Her er flere miljøtiltak i og rundt Bergen:

 • HURTIGLADING: På Danmarks plass har Bergen kommune åpnet en stor hurtigladestasjon.
 • ELBILER: Alle biler som kjøpes inn til bruk i kommunale tjenester, skal være elbiler.
 • PANTEORDNING FOR OVNER: I år gjeninnføres panteordningen for gamle ovner for å få ned mengden svevestøv i luften.
 • LANDSTRØM FOR SKIP: Skipene som ligger i sentrum av Bergen står for en stor andel skadelige utslipp. Ved Skoltegrunns­kaien kommer det første landstrømanlegget for skip.
 • PARK AND RIDE: Parkeringsmuligheter ved kollektivknutepunkter utenfor sentrum.
 • STYRKET KOLLEKTIVTILBUD: Utvide bybanenettet og styrke kollektivnettet.
 • BIOBUSSER: Det nye biogassanlegget i Rådalen, som bruker byens egen kloakk som råstoff, vil kunne produsere nok gass til å drifte 80 busser.
 • SOTRASAMBAND: Et nytt Sotrasamband vil åpne for egne ­kollektivtraseer mot vest.
 • NY GODSTERMINAL: Jernbaneverket har satt i gang arbeidet med å finne et alternativt sted for godsterminalen på Nygårdstangen, og flytte denne ut av sentrum.
 • DOBBELTSPOR: Nytt dobbeltspor for jernbanen mellom Bergen og Voss vil håndtere mye av trafikken fra øst.
 • SYKKEL: Bergen kommune støtter miljøvennlige løsninger, som inkluderer subsidiering av nye sykkeltiltak.

Nye tunneler

Statens vegvesen er i gang med å utrede den nye Ringveg Øst med tunnel mellom Fjøsanger og Arna. I kombinasjon med Nyborgtun­nelen vil dette lede trafikk vekk fra Bergensdalen og gi bedre trafikkflyt på Danmarksplass og Nygårdstangen.

– Forprosjektet for Ringveg Øst vil være ferdig i 2015 og skal avklare om det er grunnlag for å starte en formell planprosess. Så langt er ikke tiltaket omtalt i Nasjonal transportplan. Den mer akutte situasjonen med høy luftforurensning må derfor løses med andre virkemidler, sier Olav Finne i Statens vegvesen til NRK.