Slik blir tilboda i åra framover for dei vidaregåande skulane i fylket

Slik blir tilbodet på dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane i åra som kjem.

Stryn vidaregåande skule

STORE ENDRINGAR: Stryn vidaregåande skule er ein av skulane som må tole endringar etter fylkestinget sitt vedtak.

Foto: Kirsti Horne

Årdal vidaregåande skule

 • studiespesialisering (vg1, vg2, vg3 og vg3 påbygging til generell studiekompetanse)
 • elektrofag (vg1, vg2 automatisering og vg3 automatiseringsfaget)
 • service og samferdsel (vg1 og vg2 sal, service og tryggleik)
 • teknikk og industriell produksjon (vg1, vg2 kjemiprosess og vg2 industriteknologi)

Sogndal vidaregåande skule

 • studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3)
 • bygg- og anleggsteknikk (vg1, vg2 byggteknikk, vg2 anleggsteknikk og vg2 klima, energi og miljøteknikk)
 • elektrofag (vg1, vg2 elenergi, vg2 data og elektronikk og vg3 dataelektronikarfaget)
 • helse- og oppvekstfag (vg1, vg2 helsearbeiderfag og vg2 barne- og ungdomsarbeider)
 • medium og kommunikasjon (vg1 og vg2)
 • restaurant- og matfag (vg1 og vg2 kokk- og servitørfag)
 • service og samferdsel (vg1, vg2 sal, service og tryggleik og vg2 transport og logistikk)
 • teknikk og industriell produksjon (vg1 og vg2 køyretøy)
 • idrettsfag (vg1, vg2 og vg3)

Høyanger vidaregåande skule

 • studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3)
 • elektrofag (vg1 og vg2 elenergi)
 • teknikk og industriell produksjon (vg1 og vg2 industriteknologi)
 • design og handverk (vg2 frisør)

Dale vidaregåande skule

 • studiespesialisering (vg1, vg2, vg3 og vg3 påbygging til generell studiekompetanse )
 • helse- og oppvekstfag (vg1 og vg2 helsearbeiderfag)
 • teknikk og industriell produksjon (vg1 og vg2 industriteknologi)

Øyrane vidaregåande skule, inkludert avdeling Mo

 • naturbruk (vg1 naturbruk, vg1 naturbruk med hest, vg2 heste- og hovslagarfag, vg2 landbruk og gartnarnæring, vg3 landbruk og vg3 studiespesialisering med naturbruk)
 • bygg- og anleggsteknikk (vg1, vg2 anleggsteknikk og vg2 byggteknikk)
 • elektrofag (vg1, vg2 data og elektronikk og vg2 elenergi)
 • helse- og oppvekstfag (vg1, vg2 helsearbeiderfag, vg2 ambulansefag, vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag og vg2 helseservicefag)
 • restaurant- og matfag (vg1 og vg2 kokk- og servitørfag)
 • service og samferdsel (vg1, vg2 sal, service og tryggleik og vg2 transport og logistikk)
 • teknikk og industriell produksjon (vg1, vg2 køyretøy og vg2 industriteknologi)
 • vg2 bilskade, lakk og karosseri vert nytt tilbod ved skulen om fylkesrådmannen finn løysingar saman med næringslivet/bransjen for den praktiske delen av opplæringa. Om ein ikkje får til slike løysingar blir det ikkje tilbod om vg2 bilskade, lakk og karosseri i eige fylke.

Hafstad vidaregåande skule

 • studiespesialisering (vg1, vg2, vg3 og vg3 påbygging til generell studiekompetanse)
 • studiespesialisering med formgjeving (vg1, vg2 og vg3)
 • medium og kommunikasjon (vg1 og vg2)

Flora vidaregåande skule

 • idrettsfag (vg1, vg2 og vg3)
 • studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3 og vg3 påbygging til generell studiekompetanse)
 • bygg- og anleggsteknikk (vg1, vg2 byggteknikk og vg2 klima, energi og miljøteknikk)
 • elektrofag (vg1 og vg2 elenergi)
 • helse- og oppvekstfag (vg1, vg2 helsearbeidarfag og vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag)
 • service og samferdsel (vg1 og vg2 IKT-servicefag)
 • teknikk og industriell produksjon (vg1, vg2 brønnteknikk og vg2 industriteknologi)

Firda vidaregåande skule

 • idrettsfag (vg1, vg2 og vg3)
 • studiespesialisering (vg1, vg2, vg3)
 • musikk, dans og drama (vg1, vg2 musikk, vg2 dans, vg2 drama, vg3 musikk, vg3 dans og vg3 drama)

Eid vidaregåande skule

 • studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3 og vg3 påbygging til generell studiekompetanse)
 • studiespesialisering med formgjeving (vg1, vg2 og vg3)
 • design og handverk (vg1 og vg2 interiør og utstillingsdesign)
 • elektrofag (vg1, vg2 data og elektronikk, vg2 elenergi og vg3 dataelektronikarfaget)
 • teknikk og industriell produksjon (vg1, vg2 industriteknologi og vg2 industriell møbelproduksjon)

Måløy vidaregåande skule

 • studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3)
 • bygg- og anleggsteknikk (vg1 og vg2 byggteknikk)
 • helse- og oppvekstfag (vg1 og vg2 barne- og ungdomsarbeider)
 • naturbruk (vg1, vg2 akvakultur og vg2 fiske og fangst)
 • restaurant- og matfag (vg1 og vg2 kokk- og servitørfag)
 • teknikk og industriell produksjon (vg1, vg2 køyretøy, vg2 industriteknologi, vg2 maritime fag)
 • tekniske allmenne fag (TAF) blir vidareført som skildra i saksutgreiinga

Stryn vidaregåande skule

 • studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3)
 • bygg- og anleggsteknikk (vg1 og vg2 byggteknikk)
 • helse- og oppvekstfag (vg1 og vg2 helsearbeiderfag)
 • service og samferdsel (vg1, vg2 sal, service og tryggleik og vg2 transport og logistikk)