Slik blir Europas lengste sykkeltunnel

Et fargerikt tunneltak skal gi trygghet til brukerne av tunnelen.

Sykkeltunnel gjennom Løvstakken

VARM LYSSETTING: Bybanen Utbygging har jobbet med å få den nesten tre kilometer lange tunnelen til å føles trygg for myke trafikanter. Resultatet er blant lyssetting som forsterker følelsen av fremdrift.

Foto: Mount Visual/Bybanen Utbygging

Den 2,9 kilometer lange gang- og sykkeltunnelen blir Europas lengste og verdens nest lengste. Tunnelen som nå bygges gjennom fjellet Løvstakken i Bergen er bare slått av den 3,6 kilometer lange «Snoqualmie Tunnell» i USA. I Europa er den nest lengste tunnelen, «Slavošovský tunel» i Slovakia, en halv kilometer kortere.

Ledlys skal forsterke reisefølelsen

Tunnelen blir bygget parallelt med den nye bybanelinjen til Fyllingsdalen i Bergen.

Den vil fungere både som rømningsvei fra banetunnelen, men først og fremst som en snarvei for myke trafikanter gjennom fjellet.

– Ledlysene forsterker følelsen at man er på reise fra den ene til den andre siden av tunnelen, fordi det forskjellig belysning og farger underveis, sier Arild Tveit, prosjektleder for Bybanen Utbygging.

Leide inn arkitektpsykolog

Det vil ta 45 minutter å gå gjennom den nesten tre kilometer lange tunnelen, men med sykkel tar turen bare 10 minutter. Det er ikke planlagt at det skal være fartsgrense for syklister i tunnelen, opplyser Tveit.

Under planleggingen ble det leid inn en arkitektpsykolog til å vurdere hvilke tiltak som kan gi de myke trafikantene en best mulig opplevelse gjennom fjellet.

Lærdalstunnelen

INSPIRASJON: Lærdalstunnelen er tidligere trukket frem som en inspirasjon for tunnelen.

Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

– Gjennom tunnelen er det fem tverrslag som skal fungere som utgangspunkt for rømningsvei fra banetunnelen og over til gang- og sykkelveien. Der har vi laget ekstra store rom, som sammen med lyset i tunnelen gjør at du føler fremdrift i tunnelen, sier han.

En entreprenør vurderer nå hvilken type veggløsning som passer best i tunnelen.

– Resultatet kan avvike noe fra illustrasjonen, men det er noe lignende det du ser på illustrasjonen vi kan forvente oss, sier Tveit.

Bybanetunnel i fyllingsdalen

BANETUNNELEN: Bybanetunnelen går parallelt med gang- og sykkelveien.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Ønsker trygghet

En rekke overvåkingskameraer blir installert i tunnelen. Et av målene med utformingen av tunnelen er å forebygge overfall, som flere har fryktet.

I tillegg vil belysningen vise om du er på vei innover eller utover fra midten, sier han.

– Vi vil ha en grunnbelysning, men den vil i tillegg ha led-belysning som skal være med å lyse opp signaler som skal tegnes på veggene. Disse angir hvor langt det er til nærmeste utgang og hvor langt du har gått, sier Tveit.

Gang- og sykkeltunnelen koster alene 500 millioner kroner.

Går går Bybanen til Fyllingsdalen

LINJE 2: Den nye bybanelinjen følger den oransje traseen. Tunnelen er en del av byggetrinn 3.

Foto: SWECO/BERGEN KOMMUNE

Skiller seg fra andre tunneler

Det vil være opphøyning av gangfeltet slik at gående føler et fysisk skille fra de syklende. Samtidig vil vi ha dem tett for å øke trygghetsfølelsen, sier Tveit.

Tunnelen skiller seg ut fra andre sykkeltunneler.

– Det er den lengste tunnelen i verden som har så god opplysning og så bra brukergrensesnitt. Det er lagt ned mye ressurser for at gående og syklende skal ha en trivelig tur gjennom tunnelen, sier han.

Sprenger fra Kristianborg

Den nye bybane-linja til Fyllingsdalen skal etter planen stå ferdig i 2022/2023.

Arbeidet med tunnelen ble forsinket med nesten et halvt år etter at arbeiderne møtte på overvann i tunnelen, men utbyggerne håper på ta igjen forsinkelsen.

Kristianborg - borre ut

SPRENGER FRA TO SIDER: Arbeidet med å grave ut tunnelen fra Kristianborg er startet. Slik ble tunnelmunningen skisserte opp.

Foto: Bybanen Utbygging

– Vi har nå begynt å sprenge oss inn i banetunnelen fra Kristianborg-siden. Håpet er at vi kan forsere arbeidet nå som vi jobber fra begge sider, sier han.

Prislappen for to ferdigstilte tunneler gjennom Løvstakken blir rundt 1,2 milliarder kroner.