Hopp til innhold

Ambassaden: – Deres eneste mål er terror

Sri Lankas ambassade slår tilbake mot «uskyldiggjøring» av terrorstemplede tamilorganisasjoner, etter gjentatte NRK-oppslag.

Sri Lanka

TERRORSTEMPLET: Bildet er fra en selvmordsaksjon i Colombo i 2008. Nå sier Sri Lankas ambassade at blant andre Tamil Youth Organisation, der Vithya Nareshkumar og Kavery Radhakrishnan er bergenskoordinatorer, har terrorhandlinger som eneste mål. – Vi prøver bare å få frem informasjon, svarer Nareshkumar.

Foto: AFP / Simen Sundfjord Otterlei (NRK)

Morten Høglund (Frp)

AVVENTER: Statssekretær Morten Høglund (Frp) i UD sier Norge vil avvente å foreta seg noe i saken.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Nå ber landets utenriksminister om hjelp til å få arrestert terrormistenkte tamiler i utlandet, blant annet én i Norge.

Etter NRK fortalte at norske tamiler stemples som terrorister av Sri Lankas regjering gjennom deres «terrorliste» for tamilorganisasjoner, gikk Rødts Bjørnar Moxnes ut og kalte listen et uakseptabelt angrep på ytringsfriheten.

Moxnes ba regjeringen, som ved Morten Høglund (Frp) i UD har sagt at de vil avvente å foreta seg noe i saken, kalle Sri Lankas ambassadør inn på teppet.

Nå kommer Sri Lankas ambassade på banen etter Rødt-lederens utspill. I et brev til NRK skriver de at de «observerer at det gjøres forsøk på å tegne et uskyldig bilde av frontorganisasjonene (som er terrorlistet, journ. anm.), med det formål å tiltrekke seg den norske offentlighetens sympati».

Etterlyser mann i Norge

De påpeker også at de har utstedt såkalt «rødt varsel» via Interpol på 40 personer tilknyttet disse organisasjonene, og mener det som har kommet frem i saken også er et forsøk på å uskyldiggjøre disse.

«Rødt varsel» innebærer at et land ber andre nasjoners myndigheter arrestere og eventuelt utlevere personene som er listet i denne kategorien. Den srilankiske Sunday Observer, som anses for å være en regjeringsvennlig avis, skriver at regjeringen mener en av de 40 ettersøkte personene kan oppholde seg i Norge.

Det vi gjør, er å prøve å få frem informasjon om menneskerettighetsbruddene via media og til folk flest.

Vithya Nareshkumar

Mannen skal være en lederskikkelse i den militante fraksjonen av det som er igjen av LTTE-geriljaen, kjent som De tamilske tigrene. Han er i slutten av 30-årene, og bodde fra 2005 i en kommune på Vestlandet.

Mannen ble etter det NRK forstår tatt inn til avhør av norsk politi i 2011, uten at han ble siktet eller utlevert til Sri Lanka. Han skal ifølge srilankiske medier nå oppholde seg i Oslo, og har også tidligere stått på Interpol-listen.

Ber om politisk vilje fra Norge

Utenriksminister Gamini Lakshman Peiris innkaller i dag diplomater i Sri Lanka til møte. Der vil han orientere om listen over organisasjoner og personer og be ambassadørene og andre diplomater om samarbeid for å håndheve organisasjonsforbudet og arrestordrene i sine respektive land, ifølge srilankisk media.

En talsmann for Peiris sier at det er viktig at Norge og Frankrike, der to av LTTE-lederne skal befinne seg, viser politisk vilje til å håndtere terrormistenkte.

– Uheldigvis er land i Vesten ekstremt motvillige til å behandle arrestasjoner av LTTE-mistenkte med samme viktighet som personer tilknyttet Al-Qaida, sier talsmannen, ifølge Sunday Observer.

– Eneste mål er å gjenskape terror

Panchakulasingam Kandiah

OGSÅ PÅ TERRORLISTEN: – Vi samler informasjon om krigsforbrytelser som ble utført, og gjør mye lobbyvirksomhet, særlig i vestlige land. Derfor havnet vi på denne listen nå, sier Panchakulansingam Kandiah, til daglig seksjonsoverlege på Haukeland universitetssykehus, i Norwegian Council of Eelam Tamil.

Foto: Privat

Ambassaden i Norge er tydelige på at den srilankiske regjeringen ønsker arrestert og deportert de 40 de har utstedt «rødt varsel» via Interpol på.

– Det er rimelig grunn til å anta at organisasjonene og personene har medvirket til, forsøkt å medvirke til, lagt til rette for eller deltatt i utførelsen av terrorhandlinger, skriver de.

Ambassaden skriver videre at regjeringen nylig avslørte et forsøk på å gjenreise LTTE med midler fra tamilske organisasjoner i utlandet. Tamil Youth Organisation (TYO), som NRK intervjuet bergenskoordinatorene for i forbindelse med terrorlistingen, trekkes frem av ambassaden som en av tre sentrale tamilorganisasjoner som opererer fra utlandet.

– Deres eneste mål er å gjenskape terrorhandlinger på Sri Lanka, skriver de.

– Vi prøver å få frem informasjon

Vithya Nareshkumar, koordinator for TYO i Bergen, avviser beskyldningene om at de har terrorhandlinger på Sri Lanka som mål for sin virksomhet.

– Det vi gjør, er å prøve å få frem informasjon om menneskerettighetsbruddene via media og til folk flest, sier hun.

Nareshkumar mener uttalelsen fra ambassaden er et ledd i en strategi for å få fokuset bort fra menneskerettighetsbrudd før FN-høringen om krigshandlingene på øyen.

– De prøver å vise verden at det ikke foregår menneskerettighetsbrudd nå, og når vi prøver å få det frem, stempler de oss som terrorister, sier hun.

Hun fremhever at TYO hovedsakelig driver ungdomsarbeid, som å motivere og rådgi unge til en karriere, ivareta kultur og jobbe for integrering.

– Derfor er det forkastelig at vi blir stemplet som en terrororganisasjon, sier Nareshkumar.