Slakter heroin-forslag

Rusmisbrukernes intereresseorganisasjon mener jussprofessor Asbjørn Strandbakkens forslag om å gi gratis heroin er naivt.

Tidligere onsdag skrev NRK.no om jussprofessor Asbjørn Strandbakken som foreslår å gi gratis heroin til heroinavhengige.

Det vil hjelpe misbrukerne, for det første, og redusere kriminaliteten som gjøres for å finansiere misbruket, for det andre, mener Strandbakken.

- Blir flere misbrukere

Forslaget faller ikke i god jord hos Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RI0). De tror ikke narkoindustrien vil finne seg i å miste kundene sine uten å komme med mottiltak.

- Hva tror Strandbakken vil skje med det illegale rusmarkedet når narkomane får gratis heroin, spør informasjonsarbeider i RIO, Eric Johanssen.

Johansen mener kort fortalt at hvis noen får heroin gratis, vil prisen på det åpne markedet bli lavere - noe som igjen vil føre til flere misbrukere.

- Vi har sett en nedgang i mengden heroin som blir beslaglagt, mens det har vært en oppgang i alle andre stoff.

Bruker vi Strandbakkens logikk, må vi altså starte å dele ut gratis amfetamin og gratis kokain når disse stoffa blir et stort nok problem.

Eric Johanssen, informasjonsarbeider i RIO

Ifølge Johansen skyldes nedgangen at narkoindustrien satser på andre stoff enn heroin.

- Bruker vi Strandbakkens logikk, må vi altså starte å dele ut gratis amfetamin og gratis kokain når disse stoffa blir et stort nok problem.

Johansen har ingen tro på at gratis heroin vil redusere kriminaliteten - heller tvert imot.

- Vi så under herointørken i sommer at når andre stoff, som amfetamin, overtar, øker kriminaliteten.

- En bjørnetjeneste

Leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås, mener gratis heroin vil være å gjøre misbrukerne en bjørnetjeneste.

- Nesten alle brukere ønsker seg vekk fra heroinavhengigheten. Utdeling av heroin vil gjøre rehabilitering vanskeligere, men holde brukerne fast i stoffbrukertilværelsen.

Renes sier forventningene om at heroinutdeling skal redusere kriminaliteten trolig er blåøyde.

- Mange undersøkelser viser at kriminalitet og fengsling ofte går forut for første gangs bruk av heroin. Heroinbruken kan derfor sees delvis som et innslag i en kriminell delkultur. Gratis heroin vil ikke endre på dette.

- Meningsløs propaganda

Leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen, mener Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon farer med meningsløs propaganda.

- De ser bort. fra vitenskapelige resultater og dikter opp skremsler uten rot i virkeligheten.

Knutsen jubler over forslaget til jussprofessor Asbjørn Strandbakken om å gi gratis heroin til avhengige.

- Dette er tilslutning til en skadereduseringspolitikk med vellykkede resultater, sier Knutsen.

- Denne heldige politikken føres allerede i Holland, Spania, Sveits, Tyskland og Canada. Formålet deres er å redde liv og bedre behandlingsresistente heroinavhengiges livskvalitet.

- Manglende kunnskap hos Storberget

Knutsen går også løs på justisminister Knut Storberget, som spør hvor man skal få heroinen fra hvis den skal gis bort gratis.

- Forbudspolitikken mot narkotika har blindet politikerne fra å se det som en medisin som mange blir avhengige av, til å se det som narkotika som må bekjempes med jernhånd, sier Knutsen

- 40 års empiri viser tydelig at denne politikken er særdeles mislykket og virker mot sin hensikt. Vi undres over hvordan justisministeren tror sykehusene får tak i morfin til f.eks. kreftbehandling.

Støtte fra Venstre

Sist helg gikk Oslo Venstre inn for heroinbasert behandling av avhengige.

Ungdomsorganisasjonen til partiet, Unge Venstre, vil også gi narkomane gratis heroin.

- Det offentlige må gi gratis heroin til de tyngste rusmisbrukerne, sier leder i Unge Venstre, Lars-Henrik Michelsen.

Michelsen viser til gode erfaringer med heroin på resept i land som Svetis, Nederland og Tyskland.

- Der gratis heroin er prøvd ut som en behandlingsmetode, har man positive erfaringer, sier Michelsen.

Han tror livssituasjonen til de tyngste misbrukerne ville blitt bedre dersom det offentlige kunne dele ut heroinen gratis.

- Det vil blant annet føre til at vinningskriminalitet og prostitusjon for å finansiere narkotikamisbruket blir unødvendig.