Skyhøy radonmåling stenger skole

Målinger gjennomført på Bjorøy skole viser så høye verdier at skolebygget ikke kan brukes til undervisning.

Bjorøy skule
Foto: Arild Grindheim / NRK

Fjell kommune melder at målingene som er gjort på Bjorøy skole varierer mellom

104 og 1259 Bg/m3 i årsmiddelverdi. Statens strålevern anbefaler at radonnivået bli holdt på et lavest mulig nivå i alle bygningen og at tiltak alltid bør utføres når nivået i et eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Radonnivået skal alltid være lavere enn 200 Bq/m3.

Stengt fra i morges

Fungernde rektor på Bjorøy skole, Tom Klippenberg, fikk vite det svært høye resultatet av Fjell kommune i går kveld.

– Man kan trygt si at disse målingene er godt over grensen, sier han til NRK.

Om resultatet kom overraskende på, vil ikke Klippenberg kommentere.

– Vi ble enig om å ikke ta elevene inn i klasserommene fra fredag morgen av, forteller han.

- Alternativ skoledag

Alle lærerne ble informert om situasjonen på et morgenmøte på fredag, og skolen valgte å arrangere en utedag for elevene.

– Grunnen til det var at vi ikke hadde fått ordnet alternative lokaler. Vi hadde heller ikke fått gitt beskjed til hjemmene om at en alternativ skoledag var iverksatt.

Elevene har fått beskjed om at det var foretatt noen målinger på skolen. Men utover det har skolen valgt å ikke komme med detaljer til elevene.

– Vi har gitt ut et skriv fra kommunen til alle foreldrene via elevenes skolesekker, forteller han til NRK.

Skolen tar også imot telefoner fra bekymrede foreldre fredag. De håper at alle foreldre vil få svar på sine spørsmål i løpet av dagen.

Blir sendt med buss til annen skole

Målingene ble gjort på bakgrunn av at tidligere målinger på øyen har vist at det har vært høye forekomster av radon.

– Jeg kan vel tenke meg at det var derfor radonmålingen ble bestilt.

Lærerne er på skolen for å planlegge og samle sammen utstyr for at uken skal gå så smertefritt som mulig. Ellers ønsker verken den fungerende rektoren eller andre ansatte å oppholde seg i lokalet.

På mandag morgen skal elevene møte på skolen og bli sendt avgårde med buss til Liljevatnet skole på Sotra.

– Der skal vi gjennomføre undervisningen etter timeplanen og elevene vil bli skysset hjem igjen. Det samme gjelder for SFO, forteller han.