Hopp til innhold

Skulle spare ni milliarder på Hordfast-kutt – klarte 2,3 milliarder

Vegvesenets interne beregninger viste at prisen på Hordfast kunne kuttes fra 39 til 30 milliarder kroner. Etter fire år med spareplaner er prislappen på grunn av inflasjon bare redusert med 2,3 milliarder.

Illustrasjon brukryssing Jekteviken Hodnaneset Hordfast

KOM IKKE UNDER 30 MILLIARDER: Høsten 2018 viste Vegvesenets interne beregninger at prislappen på Hordfast kunne komme under 30 milliarder kroner.

Foto: Illustrasjon / Statens vegvesen

Endring 24. mars kl. 11: En tidligere versjon stod det at prislappen er redusert med 1,4 milliarder kroner. Dette er rettet til 2,3 milliarder kroner, og artikkelen er presisert med inflasjonsjusterte prisanslag.

Bro- og veiprosjektet Hordfast er en sentral del av Norges største samferdselsprosjekt, fergefri E39 på Vestlandet.

Prislappen på Hordfast-delen av prosjektet har variert mye fra utredningen startet allerede i 2009. I 2016 var kalkylen 39 milliarder kroner.

Vegvesenets interne beregninger har tidligere vist at prislappen kunne komme ned i 30 milliarder – kanskje også under det – ikke ble realisert.

Ferske tall fra Vegvesenet viser nå at kostnadanslaget per 2020 ligger på 36,7 milliarder 2020-kroner, noe som tilsvarer 32,4 milliarder 2016-kroner.

Utbyggingssjef i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, mener likevel det er grunn til å være fornøyd med innsparingene.

Kjell Inge Davik

JOBBER MED KUTTING: Utbyggingssjef i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, har tro på at prislappen kan barberes ytterligere.

Foto: Idrak Abbasov

– Dette er et av de mest lønnsomme prosjektene i Norges land hva gjelder å binde Stavanger og Bergen sammen, sier han.

Besparelser spist opp av inflasjon

Siden 2016 har vegvesenet funnet innsparingsmuligheter på sju milliarder 2020-kroner, særlig på materialbehov på broen over Bjørnafjorden. Det tilsvarer 6,6 milliarder 2016-kroner.

Inflasjonen spiser imidlertid opp det meste av dette. Derfor ser vi kun en reduksjon i prislappen på 2,3 milliarder kroner.

For to år siden uttalte vegvesenets prosjektleder Signe Eikenes at prosjektet hadde mye å gå på økonomisk. Ni milliarder viste seg likevel å bli for ambisiøst.

På spørsmål om hun er fornøyd med kuttene, viser hun til utbyggingssjef Davik.

Han mener ytterligere besparelser er mulig.

Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe (H)

– PRISEN KAN FORSVARES: Ordfører på Tysnes, Kåre Martin Kleppe, mener prisreduksjonen kan forsvares opp mot den forventede bompengeinnkrevingen på prosjektet.

Foto: Stine Mari Velsvik / NRK

– Vi jobber kontinuerlig med å få ned kostnadene og øke nytten for trafikantene. Det er mange muligheter å jobbe videre med her.

Kåre Martin Kleppe er ordfører på Tysnes og samferdselstalsmann i det interkommunale samarbeidsrådet for Sunnhordland. Han mener prisen kan forsvares opp mot den forventede bompengeinnkrevingen på prosjektet.

– Med den prislappen har en fortsatt en veldig høy nytte og kan finansiere rundt halvparten av prosjektet med bompenger.

– Potensial for ytterligere kutt

Også Øyvind Halleraker i lobbyselskapet Hordfast As velger å se positivt på at priskalkylen nå er redusert fra 39 milliarder 2016-kroner til 36,7 milliarder 2020-kroner.

– Det syns jeg er veldig bra det. Det viser jo at kostnadsreduksjonsarbeidet som Vegvesenet har holdt på med i fire år har gitt gode resultater. Nettonytte er enestående for dette prosjektet. Det er faktisk bare et par prosjekter i Oslo som er bedre, sier han.

Øyvind Halleraker

– IKKE DÅRLIGERE STANDARD: Øyvind Halleraker i lobbyselskapet Hordfast As sier innsparingene ikke vil føre til lavere standard på Hordfast-prosjektet.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Men er dette et mindre kutt enn du hadde håpet?

– Det er fortsatt potensial for å komme lenger ned og det er det positive.

Davik i Vegvesenet presiserer at de gjennomførte innsparingene ikke vil merkes i form av dårligere standard på prosjektet.

– Når vi tar ned kostnader må vi sikre at nytten går opp for trafikanten. Komfort, reisetid og trafikksikkerhet vil ikke reduseres, sier han.